Aktuality

Anglická soutěž – poslední kolo
Tento rok jsme se seznámili s obsahem předmětu Science. Byl to dotek pouze letmý, ale věřím, že jste se něčemu naučili, že vás zaujalo natolik, že jste si o tom přečetli více.
Dny prevence dětských úrazů
Dne 26. 4. 2018 přijely za žáky 3. tříd pracovnice Českého červeného kříže a hovořily s žáky o zásadách ochrany zdraví a bezpečnosti ve škole i mimo školu.
Projekt „Tajný život města“
Letošní školní rok jsou čtyři žáci 8. ročníku naší školy (Tomáš Aron, Nikola Bauerová, Kristýna Kolářová a Matěj Vágner) zapojeni do projektu organizovaného pražským sdružením TEREZA za finanční podpory firmy Veolia.
Biologická olympiáda
Biologická olympiáda je tradiční soutěž pro žáky základních škol a nižších stupňů gymnázií. Žáci si ověřují své znalosti teorie, prakticky poznávají přírodniny a provádějí laboratorní práce.
Projektový den „Naše obec“
V pondělí 30. 4. 2018 se uskutečnil na I. stupni projektový den s názvem „Naše obec“. V každé třídě probíhal jinak. Některé třídy navštívily památky v Ledči nad Sázavou, jiné se zamýšlely nad vybaveností obce (kultura, služby, obchody, školy),
Školní kolo soutěže mladých cyklistů BESIP
Školní kolo soutěže mladých cyklistů BESIP se uskutečnilo 26.4.2018 v prostorách ZŠ Nádražní.
Duben ve školní družině
Dlouho očekávané teplejší počasí si mohly děti více užívat venku na hřišti nebo na školní zahradě.
Rozhodnutí o přijetí žáků k základnímu vzdělávání od školního roku 2018-19
Ředitel základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola Ledeč nad Sázavou, okres Havlíčkův Brod, jako věcně a místně příslušný správní orgán ve smyslu ustanovení §165 odst. 2 písm. e zákona č. 561/2004 Sb.,
Návštěva 21. základny taktického letectva Čáslav
V úterý 24. dubna 2018 navštívili žáci 9. ročníku dlouhodobě plánovanou exkurzi 21. základny taktického letectva Čáslav. První naše kroky vedly k leteckému simulátoru L-159, který patří mezi nejmodernější v ČR.
První kontrola na hřbitově odpadků
V listopadu jsme založili hřbitov odpadků. Na školním pozemku jsme zakopali různé druhy odpadů s cílem vždy po čase zjišťovat, co se s nimi stalo.
Informace k zápisu do 1. třídy ZŠ pro školní rok 2018/2019
Všechny děti, které se dostavily k zápisu do 1. třídy pro školní rok 2018/2019 byly přijaty do 1. ročníku základní školy.
Plavecký výcvik 3.B a 3.C ukončen
Od ledna pokračovaly dvě třetí třídy naší základní školy v plaveckém výcviku v Havlíčkově Brodě.
  DUBNOVÝ ZÁPIS DO PRVNÍCH TŘÍD
Ve dnech 6. a 7. dubna 2018 proběhl v budově v Komenského ulici Základní školy Ledeč nad Sázavou zápis dětí do prvních tříd pro školní rok 2018-19. K zápisu se během dvou dní dostavilo 78 zákonných zástupců se svými dětmi.
Zápis ze zasedání školské rady ZŠ Ledeč nad Sázavou, konaného dne 27. 3. 2018
Přítomni: Mgr. M. Barešová, J. Frantlová, Mgr. Bc. J. Hospodková, M. Kolářová, Mgr. P. Kořínková, Ing. L. Pešková, M. Štěpánek, Ing. Z. Tůma /členové školské rady/ Mgr. J. Šťastný – ředitel školy, Mgr. P. Vágnerová – zástupkyně ředitele školy
KRITÉRIA PRO PŘIJÍMÁNÍ ŽÁKŮ DO ŠKOLNÍ DRUŽINY VE ŠKOLNÍM ROCE 2018 - 2019
O zařazení do ŠD rozhoduje ředitel/ředitelka školy. Do ŠD se přijímají žáci přihlášení k pravidelné denní docházce tj. nejméně 3 dny v týdnu na základě písemné přihlášky, kterou podávají jejich zákonní zástupci a to do počtu 30 žáků

Přidáno 10. 9. 2014, autor: Josef Pešek

Poslat známému Poslat na e-mail   tisk Tisknout   ↑ Nahoru

Základní škola Ledeč nad Sázavou
Nádražní 780
584 01 Ledeč nad Sázavou

tel.: +420 569 726 420
web: www.zslns.cz

Školní jídelna

Vedoucí: Jana Kosíková
Vedoucí kuchařka: Jana Kubištová
Telefon: +420 569 726 533
E-mail: jidelna@zslns.cz

Školní družina

6:15 – 8:00:
+420 569 726 313

14:30 – 16:30:
+420 731 711 105

Počasí