Přípravná třída 2023/2024

Přípravná třída 2023/2024

 

 

 

 

Na základě avizovaného zájmu některých rodičů a po dohodě s naším zřizovatelem – Městem Ledeč nad Sázavou plánujeme ve školním roce 2023/2024 na naší škole otevřít tzv.  přípravnou třídu (dále PT).

Kapacita přípravné třídy: 10-15 dětí.

Co je potřeba k přijetí?

 • vyplnit žádost o přijetí do PT (ke stažení žádost do PT zde nebo k dispozici na ekonomickém oddělení = EO – budova A v Nádražní ulici)
 • žádost odevzdat do 19. května 2023 na EO nebo v obálce s názvem „PT“ do stříbrné poštovní schránky školy – vlevo u vchodu do budovy v Nádražní ulici,
 • mít doporučení školského poradenského zařízení (požádejte o  zařazení do PT v rámci vyšetření odkladu povinné školní docházky nebo dodatečně po dohodě s jejich pracovníky)

Financování: vzdělávání v přípravné třídě je zdarma.

Pro koho je určena PT?

 • Třída je určena pro děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky (budoucí předškoláci), u kterých je předpoklad, že zařazení do přípravné třídy vyrovná jejich vývoj; přednostně je pak určena pro děti, kterým byl povolen odklad povinné školní docházky.
 • Organizace vzdělávání je stanovena vyhláškou č. 48/2005 Sb.
 • Přípravná třída se nezapočítává do povinné školní docházky, děti se neklasifikují.
 • Výuka trvá 20 vyučovacích hodin týdně. Jednotlivé hodiny jsou rozděleny na kratší časové úseky se střídáním činností podle potřeb dětí. 
 • Děti mají možnost navštěvovat ranní i odpolední školní družinu (dále ŠD). Stravování je zajištěno ve školní jídelně (stejně jako u žáků 1. ročníku ZŠ). Poplatek za ŠD činí 800,- Kč/10 měsíců, cena 1 oběda je 26,- Kč.
 • Do naší přípravné třídy můžete být zařazeni, i když požádáte o odklad povinné školní docházky na jiné škole. Příští školní rok pak můžete nastoupit do 1. třídy na jiné škole. Neznamená to, že když u nás nastoupíte do přípravné třídy, tak musíte jít k nám do 1. třídy. 
 • V rámci odkladu školní docházky, informujte pracovníky poradenského zařízení o Vašem zájmu na zařazení dítěte do přípravné třídy. Je třeba, aby tato informace byla zapsána ve zprávě porad. zařízení.

 

Kritéria pro přijímání dětí do přípravné třídy             odkaz zde

 

 

Co mi dá přípravná třída?

 • Vzdělávání v přípravné třídě usiluje o snazší zařazení dítěte do prvního ročníku ZŠ a o dobrý start v první třídě. Snaží se vést děti k samostatnosti, k prodlužování záměrné pozornosti, posilovat jejich sebevědomí a sebeovládání, rozvíjet fyzické, psychické a sociální schopnosti a dovednosti dítěte, k získávání schopnosti projevovat se jako samostatná bytost, k osvojení základních hodnot, na nichž je založena naše společnost, k vytváření kladných sociálních postojů, o vytvoření příjemné atmosféry ve třídě, o vytvoření přátelských vztahů jako je kamarádství, ohleduplnost, spolupráce a sounáležitost s kolektivem.
 • Dle obsahu jednotlivých bloků plánuje učitel konkrétní činnost na každý den, která se odvíjí od individuálních pokroků žáků. Dbá na naplňování očekávaných výstupů a na rozvoj kompetencí.
 • Výchovně vzdělávací okruhy přípravného ročníku jsou matematické představy, rozvíjení poznání, jazyková a literární výchova, výtvarná, pracovní, hudební, tělesná výchova.

 

 

Mgr. Jaroslav Šťastný

ředitel

 

V Ledči nad Sázavou 25. 4. 2023

Přidáno 25. 4. 2023, autor: Josef Pešek

Poslat známému Poslat na e-mail   tisk Tisknout   ↑ Nahoru

Používáním těchto stránek vyjadřujete souhlas s využitím cookies.