Zápis ze zasedání školské rady ZŠ Ledeč nad Sázavou, konaného dne 7.10.2014

Zápis ze zasedání školské rady ZŠ Ledeč nad Sázavou, konaného dne 7.10.2014

Přítomni: J. Doležal, Mgr. P. Vágnerová, Mgr. M. Čuchalová, , Mgr. S. Kroutilová, Mgr.Bc. J. Hospodková, J. Tvrdíková , Mgr. I. Drahokoupilová, M. Štěpánek.

Omluven: J. Vrána

Nepřítomni: Mgr. M. Barešová (ukončila práci ve školské radě z důvodu skončení  školní docházky dcery v základní škole), Mgr. J. Čáp

Program:            

  1. Zahájení
  2. Předložení výroční zprávy o činnosti školy ke schválení školské radě
  3. Zhodnocení zahájení školního roku 2014-2015
  4. Příprava voleb do školské rady
  5. Různé
  6. Závěr

ad 1/ Zasedání školské rady zahájil jako zástupce zakladatele školské rady p. Jaroslav Doležal, místostarosta Města Ledeč nad Sázavou a seznámil přítomné s programem jednání školské rady.

ad 2/ Ředitelka školy Mgr. Petra Vágnerová přednesla školské radě výroční zprávu ZŠ Ledeč nad Sázavou za školní rok 2013-14 /stabilizovaný učitelský sbor, příznivá naplněnost  tříd, účast žáků školy v soutěžích, na mimoškolních akcích atd./. Školská rada výroční zprávu schválila bez připomínek.

ad 3/ Ředitelka školy Mgr. Petra Vágnerová seznámila školskou radu se zahájením školního roku 2014-2015 / zavedení elektronických třídních knih, vytvoření nových webových stránek školy/.

ad 4/ Milan Štěpánek informoval  členy školské rady o organizaci  voleb do školské rady na nové funkční období . Volby zástupců pedagogických pracovníků proběhnou dne  12. listopadu 2014,  volby zákonných zástupců žáků se uskuteční  dne 20. listopadu 2014 na třídních schůzkách.

ad 5/ Mgr.Bc. J. Hospodková  upozornila vedení školy, aby na starých webových stránkách školy byl odkaz na stránky nové.

Ředitelka školy Mgr. P. Vágnerová informovala školskou radu o tom, že v roce 2015 proběhne výměna oken a vstupních dveří v budovách školy v Nádražní ulici, tělocvičně a školní jídelně.

Dále budou zakoupeny nájezdy, které  budou sloužit  tělesně postiženým žákům školy.

ad 6/ Předseda školské rady p. J. Doležal poděkoval všem přítomným za práci ve školské radě a činnost  školské rady ve stávajícím složení ukončil. I jemu jako předsedovi školské rady patří poděkování.

 

V Ledči n.S. 7.10.2014

Zapsal: M. Štěpánek

Přidáno 8. 10. 2014, autor: Josef Pešek

Poslat známému Poslat na e-mail   tisk Tisknout   ↑ Nahoru

Používáním těchto stránek vyjadřujete souhlas s využitím cookies.