Zápis ze zasedání školské rady ZŠ Ledeč nad Sázavou, konaného dne 5.4.2017

Přítomni: Mgr. M. Čuchalová, Mgr.Bc. J. Hospodková, Mgr. S. Pecho, Ing. L. Pešková, M. Štěpánek, Ing. Z. Tůma, J. Vrána /členové školské rady/, Mgr. P. Vágnerová – ředitelka školy Omluveni: I. Svobodová /členka školské rady/
Zápis ze zasedání školské rady ZŠ Ledeč nad Sázavou, konaného dne 5.4.2017

Nepřítomen: M. Pátek /člen školské rady/.

 

 

 

Program:            

1. Zahájení

2. Schválení nového vnitřního řádu školní družiny s platností od 6.4.2017

3. Různé

4. Závěr                                                               

ad 1/ Zasedání školské rady zahájil Ing. Z. Tůma a seznámil přítomné s programem jednání školské rady.

ad 2/ Členové školské rady schválili sedmi hlasy vnitřní řád školní družiny s platností od 6.4.2017.

ad 3/

a/ Ing. L. Pešková upozornila členy školské rady na nezlepšenou a stále nebezpečnou dopravní situaci  v okolí budov školy, především v ranních hodinách při příchodech žáků do školy. Starosta Města Ledeč nad Sázavou Ing. Z. Tůma přislíbil požádat  o lepší součinnost Policii ČR.

b/ Mgr.Bc. J. Hospodková sdělila členům školské rady, že na veřejném hřišti u školní jídelny probíhá instalace altánku a budou provedeny další úpravy.

c/ Ředitelka školy Mgr. P. Vágnerová seznámila členy školské rady s akcemi školy, které proběhly v průběhu školního roku.

d/ M. Štěpánek informoval členy školské rady o výsledku dílčí revize elektro školní jídelny – opakující se závada – nepřístupný hlavní rozvaděč. Škola bude jednat s firmou ATOS Ledeč nad Sázavou o možnostech odstranění této závady.

Dále informoval členy školské rady, že od září 2017 budou všichni žáci školy dostávat neochucené mléko od firmy Laktea.

ad 4/ Předseda školské rady Ing. Z. Tůma poděkoval všem přítomným za účast a schůzi školské rady ukončil.

V Ledči nad Sázavou 10.4.2017                                

 

Zapsal: M. Štěpánek

Přidáno 10. 4. 2017, autor: Josef Pešek

Poslat známému Poslat na e-mail   tisk Tisknout   ↑ Nahoru

Používáním těchto stránek vyjadřujete souhlas s využitím cookies.