Zápis ze zasedání školské rady ZŠ Ledeč nad Sázavou, konaného dne 27. 3. 2018

Přítomni: Mgr. M. Barešová, J. Frantlová, Mgr. Bc. J. Hospodková, M. Kolářová, Mgr. P. Kořínková, Ing. L. Pešková, M. Štěpánek, Ing. Z. Tůma /členové školské rady/ Mgr. J. Šťastný – ředitel školy, Mgr. P. Vágnerová – zástupkyně ředitele školy
Zápis ze zasedání školské rady ZŠ Ledeč nad Sázavou, konaného dne 27. 3. 2018

Omluven: J. Vrána /člen školské rady/

 

 

 

Program:             1. Zahájení

                               2. Schválení nového vnitřního řádu školní družiny s účinností od 1. 9. 2018      

                               3. Informace k zápisu dětí do prvních tříd

                               4. Příprava akcí k 50. výročí založení školy v Nádražní ulici

                               5. Informace o investičních a neinvestičních akcích školy

                              6. Různé

                                 7. Závěr

ad 1/ Zasedání školské rady zahájil jako zástupce zakladatele školské rady Ing. Z. Tůma, starosta Města Ledeč nad Sázavou a seznámil přítomné s programem jednání školské rady.

ad 2/ Členové školské rady schválili 8 hlasy vnitřní řád školní družiny s účinností od 1. 9. 2018. Nový vnitřní řád upravuje podmínky pro přijímání žáků do školní družiny. Z finančních důvodů nebude otevřeno 1 oddělení školní družiny při spec. oboru a 1 zájmový útvar školní družiny. Ušetřené finanční prostředky budou z důvodu zkvalitnění výuky použity na otevření 3 tříd v 6. ročníku s menšími počty žáků ve školním roce 2018-19.   

ad 3/ M. Štěpánek seznámil členy školské rady s organizací zápisu dětí do prvních tříd. Zápis proběhne ve dnech 6. a 7. dubna 2018 v budově školy v Komenského ulici. Nové žáky bude zapisovat 20 pedagogů, z toho 4 speciální pedagogové ze spec. oboru školy. Mgr. J. Šťastný seznámil členy školské rady s obsahem informačního letáku o možnosti přijmout děti do spec. oboru školy, které pro to splňují podmínky, a který obdrží ředitelé škol v blízkém okolí.

ad 4/ Mgr. P. Vágnerová informovala členy školské rady o návrhu akcí připravovaných k 50. výročí založení školy v Nádražní ulici a k 100. výročí samostatného státu. Dne 24. října 2018 proběhne v době vyučování projektový den „Stromy svobody“, v rámci kterého budou v blízkosti školy vysazeny nové stromy (lípy) a v odpoledních hodinách se uskuteční v prostorách školy v Nádražní ulici „Den otevřených dveří“ s programem pro veřejnost. Celý projekt se uskuteční ve spolupráci se zřizovatelem školy – Městem Ledeč nad Sázavou.

ad 5/ Mgr. J. Šťastný informoval členy školské rady o provedených a plánovaných investičních a neinvestičních akcích školy. Byl proveden přenos serveru na městský úřad, vymalování a instalace prosklených nástěnek ve vstupním vestibulu v budově školy v Komenského ulici, nákup nového nábytku do pracovny přírodopisu, ve spolupráci se zřizovatelem vytvoření parkoviště pro zaměstnance školy v areálu školy u budov v Nádražní ulici.

V budově v Komenského ulici vedení plánuje osazení nových dveří do dvora, u školní jídelny bude provedena oprava vstupního schodiště. V areálu školy u pavilonu A v Nádražní ulici budou instalovány lavičky.

O hlavních prázdninách bude provedena rekonstrukce počítačové sítě v pavilonech A a B a  oprava kanalizace z budov v Komenského ulici.

Mgr. Bc. J. Hospodková seznámila školskou radu s plánovanou rekonstrukcí ve školní jídelně. Je zpracována projektová dokumentace na nové rozvody vody, elektro a kanalizace. V hodnotě 1,5 milionu korun z prostředků zřizovatele  dojde k zakoupení a výměně některých spotřebičů, o hlavních prázdninách budou vyměněna výdejní okénka, čipový systém a posuny na jídelní tácy. Celková rekonstrukce vnitřních prostor školní kuchyně a suterénu je plánovaná na hlavní prázdniny v roce 2019 .

ad 6/

  • J. Šťastný upozornil zástupce zřizovatele na pronikající vlhkost v budově v Komenského ulici – vchody, vestibul, tělocvična, šatny.

  • J. Šťastný požádal členy školské rady o návrhy doplňků a změn při revizi školního řádu.

  • Ing. Z. Tůma vyzval zástupce školy k podání návrhů na ocenění žáků na konci školního roku Cenou starosty města.

 

ad 7/ Předseda školské rady Ing. Z. Tůma poděkoval všem přítomným za účast a schůzi školské rady ukončil.

 

 

V Ledči n. S. 27. 3. 2018

Zapsal: M. Štěpánek

Přidáno 13. 4. 2018, autor: Petra Vágnerová

Poslat známému Poslat na e-mail   tisk Tisknout   ↑ Nahoru

Používáním těchto stránek vyjadřujete souhlas s využitím cookies.