Zápis ze zasedání školské rady ZŠ Ledeč nad Sázavou, konaného dne 26.6.2017

Přítomni: Mgr. M. Čuchalová, Mgr.Bc. J. Hospodková, Mgr. S. Pecho, Ing. L. Pešková, Mgr.Bc. I. Svobodová, M. Štěpánek, Ing. Z. Tůma /členové školské rady/, Mgr. P. Vágnerová
Zápis ze zasedání školské rady ZŠ Ledeč nad Sázavou, konaného dne 26.6.2017

 

 

 

 

 

Omluven: J. Vrána

Nepřítomen: M. Pátek /člen školské rady/

 Program:           

1. Zahájení

2. Zhodnocení školního roku 2016-17

3. Příprava školního roku 2017-18

4. Seznámení s výsledkem prověrky BOZP

5. Různé

6. Závěr      

                                                        

ad 1/ Zasedání školské rady zahájil Ing. Z. Tůma a seznámil přítomné s programem jednání školské rady.

ad 2/ Ředitelka školy Mgr. P. Vágnerová provedla zhodnocení školního roku 2016-17:

Projekt „bruslení“, „Hodina pohybu navíc“, plavecký výcvik, sportovní  a kulturní akce, stonožkové hnutí,   exkurze, Globe Games, vzdělávací besedy a další akce pro žáky školy

ad 3/ Ředitelka školy Mgr. P. Vágnerová seznámila přítomné s přípravami na školní rok 2017-18:

Příprava  pracovních úvazků učitelů s důrazem na aprobované vyučování jednotlivých předmětů, přijetí nových učitelů Aj, žádost o dotaci na úhradu jízdného žáků při plaveckém výcviku, projekty „školní mléko“ a „ovoce do škol“ pro všechny žáky školy,  malování tříd a sociálního zařízení, rekonstrukce osvětlení v pracovně přírodopisu,  přemístění hlavního rozvaděče ve školní jídelně atd.

ad 4/ M. Štěpánek seznámil přítomné s výsledkem prověrky BOZP, vykonané ve škole dne 30.5.2017. Záznam z této prověrky byl předán zástupci zřizovatele školy Mgr.Bc. J. Hospodkové.

ad 5/ Mgr.Bc. J. Hospodková seznámila členy školské rady s plánovaným řešením dopravní situace před budovami školy – zákaz stání, zavedení parkovacích automatů. 

ad 6/ Závěrem předseda školské rady Ing. Z. Tůma a členové školské rady poděkovali  Mgr. P. Vágnerové  za dlouholetou práci ve funkci ředitelky školy a popřáli jí mnoho úspěchů do další práce.

V Ledči nad Sázavou 26.6.2017

 

Zapsal: M. Štěpánek                      

Přidáno 28. 6. 2017, autor: Josef Pešek

Poslat známému Poslat na e-mail   tisk Tisknout   ↑ Nahoru

Používáním těchto stránek vyjadřujete souhlas s využitím cookies.