Zápis ze zasedání školské rady ZŠ Ledeč nad Sázavou, konaného dne 23.6.2016

Přítomni: Mgr. M. Čuchalová, Mgr.Bc. J. Hospodková, Mgr. S. Kroutilová, Ing. L. Pešková, I. Svobodová, M. Štěpánek, Ing. Z. Tůma, J. Vrána /členové školské rady/,
Zápis ze zasedání školské rady ZŠ Ledeč nad Sázavou, konaného dne 23.6.2016

Mgr. P. Vágnerová  – ředitelka školy, Ing. H. Horáková – místostarostka  Města Ledeč nad Sázavou, I.Drahokoupilová – zást. ředitelky školy, E. Chadimová – zást. odborové organizace, J. Kosíková – vedoucí školní jídelny,  J.Pipková – vedoucí vychovatelka školní družiny

Nepřítomen: M. Pátek /člen školské rady/

 

 Program:           

1. Zahájení

2. Seznámení se stížností

3. Schválení nového vnitřního  řádu školní jídelny

4. Různé

5. Závěr         

 

ad 1/ Zasedání školské rady zahájil Ing. Z. Tůma a seznámil přítomné s programem jednání školské rady.

ad 2/ Předseda školské rady a starosta města Ing. Z. Tůma seznámil  přítomné s anonymním dopisem, který obdrželo Město Ledeč nad Sázavou. V dopise je vyjádřena kritika práce ředitelky školy a činnosti školy v několika oblastech.

Zástupci Města Ledeč nad Sázavou Ing. Z. Tůma a Ing. H. Horáková zaujali k dopisu neutrální postoj s tím, že dopis byl předán ČŠI, která celou záležitost přešetří. Na základě výsledku šetření bude  zřizovatel školy postupovat dále. Zástupci zákonných zástupců žáků ve školské radě Ing. L. Pešková a I. Svobodová vyjádřili s obsahem dopisu nesouhlas, nesouhlas vyjádřili  i zástupci pedagogických pracovníků ve školské radě Mgr. M. Čuchalová a M. Štěpánek.

Zástupci zaměstnanců školy L. Dvořáková a M. Barešová přečetli členům školské rady otevřený dopis zaměstnanců školy vyjadřující podporu práce ředitelky školy s podpisy 58 zaměstnanců školy. Dopis byl předán starostovi města Ing. Z. Tůmovi.

ad 3/ Členové školské rady 8 hlasy schválili vnitřní řád školní jídelny s účinností od 1.9.2016.

ad 4/

a/ Členové školské rady schválili 8 hlasy úpravy školního vzdělávacího programu od školního roku 2016-17.

b/ Vedení školy požádalo zřizovatele školy o podání žádosti  ke KÚ o navýšení kapacity školní družiny. Důvodem je vysoký počet zájemců o tuto školskou službu.

c/ M. Štěpánek informoval členy školské rady, že pronájem sokolovny při vyřazování žáků 9. ročníku bude uhrazen z prostředků školy. Zástupci zřizovatele s tím souhlasili.

d/ Mgr.Bc. J. Hospodková informovala členy školské rady, že během hlavních prázdnin bude ve škole provedena rekonstrukce WC v prvním patře pavilonu A v Nádražní ulici firmou ATOS a úprava vstupního prostoru do školy mezi pavilony A a B v Nádražní ulici firmou EVOS Hydro.

ad 5/ Předseda školské rady Ing. Z. Tůma poděkoval všem přítomným za účast a schůzi školské rady ukončil.

V Ledči nad Sázavou 23.6.2016                                                                Zapsal: M. Štěpánek

                   

Přidáno 29. 6. 2016, autor: Josef Pešek

Poslat známému Poslat na e-mail   tisk Tisknout   ↑ Nahoru

Používáním těchto stránek vyjadřujete souhlas s využitím cookies.