Zápis ze zasedání školské rady ZŠ Ledeč nad Sázavou, konaného dne 23.6.2015

Přítomni: Mgr. M. Čuchalová, Mgr.Bc. J. Hospodková, Mgr. S. Kroutilová, Ing. L. Pešková,I. Svobodová, M. Štěpánek, Ing. Z. Tůma, J. Vrána /členové školské rady/, Mgr. P. Vágnerová – ředitelka školy, Nepřítomen: M. Pátek /člen školské rady/
Zápis ze zasedání školské rady ZŠ Ledeč nad Sázavou, konaného dne 23.6.2015

Program:            

1. Zahájení

2. Schválení nového řádu školní družiny

3. Seznámení s výsledkem prověrky BOZP

4. Seznámení s průběhem rekonstrukce školy

5. Různé

6. Závěr

ad 1/ Zasedání školské rady zahájil Ing. Z. Tůma a seznámil přítomné s programem jednání školské rady.

ad 2/ Členové školské rady 8 hlasy schválili vnitřní řád školní družiny s platností od 1.7.2015.

ad 3/ M. Štěpánek seznámil přítomné s výsledkem prověrky BOZP, vykonané ve škole dne 8.6.2015. Záznam z této prověrky byl předán zástupci zřizovatele školy p. Vránovi s požadavky na zřizovatele – majitele budov.

ad 4/ Členové školské rady byli ředitelkou školy Mgr. P. Vágnerovou a Milanem Štěpánkem seznámeni s průběhem rekonstrukce školy a školní jídelny.

ad 5/

a/ M. Štěpánek upozornil zřizovatele školy na nutnost provedení  revize ocelové konstrukce tělocvičny – termín – 1x za 5 let, naposledy v srpnu 2010.

b/ Vedení školy poděkovalo p. Vránovi a Mgr.Bc. Hospodkové za pomoc při zajišťování akce pro žáky prvního stupně školy na Rašovci dne 22.6.2015.

ad 6 / Předseda školské rady Ing. Z. Tůma poděkoval všem přítomným za účast a schůzi školské rady ukončil.

 

V Ledči n.S. 23.6.2015

Zapsal: M. Štěpánek

Přidáno 25. 6. 2015, autor: Josef Pešek

Poslat známému Poslat na e-mail   tisk Tisknout   ↑ Nahoru

Používáním těchto stránek vyjadřujete souhlas s využitím cookies.