Zápis ze zasedání školské rady ZŠ Ledeč nad Sázavou, konaného dne 2.5.2017

Přítomni: Mgr. M. Čuchalová, Mgr.Bc. J. Hospodková, Mgr. S. Pecho, Ing. L. Pešková, I. Svobodová, M. Štěpánek, Ing. Z. Tůma, J. Vrána /členové školské rady/ Nepřítomen: M. Pátek /člen školské rady/
Zápis ze zasedání školské rady ZŠ Ledeč nad Sázavou, konaného dne 2.5.2017

 

 

 

 

 

Program:            

1. Zahájení

2. Volba člena konkurzní  komise ze Školské rady ZŠ Ledeč nad Sázavou do konkurzu na obsazení placeného místa ředitele/ky Základní školy Ledeč nad Sázavou

3. Schválení změny ŠVP od 1.9.2017

4. Závěr                                                               

ad 1/ Zasedání školské rady zahájil Ing. Z. Tůma a seznámil přítomné s programem jednání školské rady.

ad 2/ Členové školské rady zvolili za člena konkurzní komise do konkurzu na obsazení placeného místa ředite/ky Základní školy Ledeč nad Sázavou za školskou radu M. Štěpánka.

ad 3/ Školská rada schválila změnu školního vzdělávacího programu od 1.9.2017:

7. ročník – od 1.9.2018:

2 vyučovací hodiny předmětu „Člověk a svět práce“

4 vyučovací hodiny předmětu „Český jazyk“

 

8. ročník – od 1.9.2019:

nebude předmět „Volba povolání“ – učivo bude přeřazeno do 7. ročníku do předmětu   „Člověk a svět práce“

5 vyučovacích hodin předmětu „Český jazyk“

 

ad 4/ Předseda školské rady Ing. Z. Tůma poděkoval všem přítomným za účast a schůzi školské rady ukončil.

 

V Ledči nad Sázavou 2.5.2017

 

Zapsal: M. Štěpánek                      

Přidáno 3. 5. 2017, autor: Josef Pešek

Poslat známému Poslat na e-mail   tisk Tisknout   ↑ Nahoru

Používáním těchto stránek vyjadřujete souhlas s využitím cookies.