Zápis ze zasedání školské rady ZŠ Ledeč nad Sázavou, konaného dne 17. 10. 2018

Přítomni: Mgr. M. Barešová, J. Frantlová, Mgr. Bc. J. Hospodková, M. Kolářová, Ing. L. Pešková, M. Štěpánek, Ing. Z. Tůma /členové školské rady/
Zápis ze zasedání školské rady ZŠ Ledeč nad Sázavou, konaného dne 17. 10. 2018

Mgr. J. Šťastný – ředitel školy, Mgr. P. Vágnerová – zástupkyně ředitele školy

Omluven: J. Vrána /člen školské rady/, P. Kořínková /člen školské rady/

 

 

Program:                1. Zahájení

                               2. Předložení výroční zprávy o činnosti školy ke schválení školské radě      

                               3. Zhodnocení zahájení školního roku

                               4. Seznámení s výsledkem prověrky BOZP

                               5. Různé

                               6. Závěr

                                

ad 1/ Zasedání školské rady zahájil jako zástupce zakladatele školské rady Ing. Z. Tůma, starosta Města Ledeč nad Sázavou a seznámil přítomné s programem jednání školské rady, program byl schválen.

ad 2/ Ředitel školy Mgr. J. Šťastný seznámil členy školské rady s výroční zprávou školy za školní rok 2017-18. Školská rada výroční zprávu sedmi hlasy schválila.

ad 3/ Vedení školy seznámilo členy školské rady se zahájením školního roku 2018-19 – byly otevřeny tři třídy v šestém ročníku, k 30. 9. 2018 činil tedy počet žáků školy 631,  zahájen bruslařský výcvik žáků v prvních a druhých třídách, plavecký výcvik v 2. a 3. ročníku, proběhl první turnaj v miniházené žáků prvního stupně.

Školská rada vzala informace o zahájení školního roku na vědomí.

ad 4/ M. Štěpánek informoval školskou radu o výsledku prověrky BOZP, provedené ve škole dne 29. května 2018. Školská rada vzala informace o výsledku prověrky na vědomí.

 Zápis byl předán zástupci zřizovatele Mgr. Bc. J. Hospodkové

ad 5/ Mgr. P. Vágnerová informovala členy školské rady o přípravě akcí k 50. výročí založení školy v Nádražní ulici a k 100. výročí samostatného státu. Dne 24. října 2018 proběhne v době vyučování projektový den „Stromy svobody“ na druhém stupni školy, v odpoledních hodinách budou před budovou školy v Komenského ulici slavnostně vysazeny čtyři nové lípy a v prostorách školy v Nádražní ulici se uskuteční „Den otevřených dveří“ s programem pro veřejnost. Celý projekt se uskuteční ve spolupráci se zřizovatelem školy – Městem Ledeč nad Sázavou. Dne 25. října 2018 proběhne projektový den na prvním stupni a ve speciálním oboru školy.

Vedení školy poděkovalo Městu Ledeč nad Sázavou a Mgr. Bc. J. Hospodkové za pomoc s náročnou přípravou výsadby nových stromů a při zajištění celé akce.  

ad 6/ Předseda školské rady Ing. Z. Tůma poděkoval všem přítomným za účast a schůzi školské rady ukončil.

 

 

V Ledči n. S. 17. 10. 2018

Zapsal: M. Štěpánek

Přidáno 26. 10. 2018, autor: Petra Vágnerová

Poslat známému Poslat na e-mail   tisk Tisknout   ↑ Nahoru

Používáním těchto stránek vyjadřujete souhlas s využitím cookies.