Zápis ze zasedání školské rady ZŠ Ledeč nad Sázavou, konaného dne 14.10.2015

Přítomni: Mgr. M. Čuchalová, Mgr.Bc. J. Hospodková, M. Pátek, M. Štěpánek, Ing. Z. Tůma, J. Vrána /členové školské rady/ Omluveni: Mgr. S. Kroutilová, I. Svobodová, Ing. L. Pešková /členové školské rady/
Zápis ze zasedání školské rady ZŠ Ledeč nad Sázavou, konaného dne 14.10.2015

Dále přítomni: Mgr. I. Drahokoupilová, Mgr. P. Vágnerová – ředitelka školy.

 

 

 

Program:            

1. Zahájení

2. Předložení výroční zprávy o činnosti školy ke schválení školské radě

3. Zhodnocení zahájení školního roku 2015-16

4. Seznámení s pokusným ověřováním projektu „Hodina pohybu navíc“

5. Schválení dodatku č. 1 školního vzdělávacího programu školní družiny

6. Přehled požadavků na opravy ve škole

7. Různé

8. Závěr

ad 1/ Zasedání školské rady zahájil jako zástupce zakladatele školské rady Ing. Z. Tůma, starosta Města Ledeč nad Sázavou a seznámil přítomné s programem jednání školské rady. Program jednání byl školskou radou schválen.

ad 2/ Ředitelka školy Mgr. Petra Vágnerová přednesla školské radě výroční zprávu ZŠ Ledeč nad Sázavou za školní rok 2014-15. Školská rada výroční zprávu schválila bez připomínek.

ad 3/ Ředitelka školy Mgr. Petra Vágnerová seznámila školskou radu se zahájením školního roku 2015-2016 /počty žáků v prvních třídách,  projekt „bruslení“ pro žáky druhého ročníku, výuka matematiky podle metody prof. Hejného, dotace na podporu polytechnické výchovy – zakoupení stavebnic Merkur/.

ad 4/ Ředitelka školy Mgr. Petra Vágnerová  seznámila školskou radu s pokusným ověřováním projektu „Hodina pohybu navíc“ pro žáky prvního, druhého a třetího ročníku, kteří navštěvují školní družinu.

ad 5/ Školská rada schválila dodatek č. 1 školního vzdělávacího programu školní družiny, který vychází z pokusného ověřování projektu „Hodina pohybu navíc“.

ad 6/ Ředitelka školy Mgr. Petra Vágnerová seznámila školskou radu se zhodnocením technického stavu budov školy a školní jídelny. Z tohoto zhodnocení vyplývají některé požadavky na opravy, které budou řešeny se zřizovatelem školy.

ad 7/ Mgr.Bc. J. Hospodková upozornila z podnětu některých zákonných zástupců žáků na špatný dopravně bezpečnostní stav před budovami školy v ranních a poledních hodinách při příchodech a odchodech žáků ze školy. Vedení školy upozornilo na nedodržování  zákazu vjezdu do prostorů u budov školy v Komenského ulici. Starosta města Ing. Z. Tůma přislíbil řešit tuto situaci s Policií ČR.

ad 8/ Předseda školské rady Ing. Z. Tůma  poděkoval všem přítomným za účast a schůzi školské rady ukončil.

 

V Ledči n.S. 14.10.2015

Zapsal: M. Štěpánek

Přidáno 18. 10. 2015, autor: Josef Pešek

Poslat známému Poslat na e-mail   tisk Tisknout   ↑ Nahoru

Používáním těchto stránek vyjadřujete souhlas s využitím cookies.