Zápis ze zasedání školské rady, konaného dne 23. 11. 2017

Přítomni: Mgr. M. Barešová, J. Frantlová, Mgr. Bc. J. Hospodková, M. Kolářová, Mgr. P. Kořínková, Ing. L. Pešková, M. Štěpánek, Ing. Z. Tůma /členové školské rady/ Mgr. J. Šťastný – ředitel školy, Mgr. P. Vágnerová – zástupkyně ředitele školy
Zápis ze zasedání školské rady, konaného dne 23. 11. 2017

Program:                1. Zahájení

                               2. Seznámení s výsledky voleb do školské rady     

                               3. Volba předsedy a místopředsedy školské rady

                               4. Různé

                               5. Závěr

ad 1/ Zasedání školské rady zahájil jako zástupce zakladatele školské rady Ing. Z. Tůma, starosta Města Ledeč nad Sázavou a seznámil přítomné s programem jednání školské rady.

ad 2/ M. Štěpánek seznámil členy školské rady s výsledky voleb do školské rady z řad pedagogických pracovníků a zákonných zástupců žáků:

Volby z řad pedagogických pracovníků – 8. 11. 2017 – do školské rady zvoleni Mgr. M. Barešová, M. Štěpánek, Mgr. P. Kořínková

Volby z řad zákonných zástupců žáků – 14. 11. 2017 – do školské rady zvoleni Ing. L. Pešková, J. Frantlová, M. Kolářová

Ve školské radě budou v novém funkčním období dále pracovat Ing. Z. Tůma, Mgr. Bc. J. Hospodková, J. Vrána – jmenováni zřizovatelem školy.

ad 3/ Přítomní členové školské rady rozhodli 8  hlasy o přímé volbě předsedy a místopředsedy školské rady.

Předsedou školské rady byl zvolen Ing. Z. Tůma /7 hlasů pro, 1 se zdržel/, místopředsedou školské rady byl zvolen M. Štěpánek /7 hlasů pro, 1 se zdržel/.

Zapisovatelem byl pověřen M. Štěpánek.

Členové školské rady budou seznámeni s jednacím řádem školské rady a § 168 a 169 školského zákona.

ad 4/

a/ M. Štěpánek poděkoval zástupcům zřizovatele ve školské radě za vyřešení dopravní situace před budovami školy v Nádražní ulici – vytvoření parkovacích míst pro zákonné zástupce žáků, zákaz stání před budovami školy /zvýšení dopravní bezpečnosti chodců/.

b/ Mgr. J. Šťastný informoval členy školské rady o záměru vytvoření několika parkovacích míst pro zaměstnance školy v areálu školy v Nádražní ulici.

c/ Mgr. Bc. J. Hospodková podala členům školské rady informaci o zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci vnitřních prostor školní jídelny do konce ledna 2018.

d/ Mgr. P. Vágnerová informovala členy školské rady o vykonání kontroly KHS ve školní jídelně dne 23. 11. 2017.

e/ M. Kolářová upozornila školskou radu na problémy s pozdním odjezdem některých autobusů po odpoledním vyučování. Vedení školy přislíbilo individuální řešení daného problému ve výjimečných případech.

ad 6/ Předseda školské rady Ing. Z. Tůma poděkoval všem přítomným za účast a schůzi školské rady ukončil.

 

 

V Ledči n. S. 23. 11. 2017

Zapsal: M. Štěpánek

Přidáno 27. 11. 2017, autor: Petra Vágnerová

Poslat známému Poslat na e-mail   tisk Tisknout   ↑ Nahoru

Používáním těchto stránek vyjadřujete souhlas s využitím cookies.