Zápis dětí do 1. tříd ZŠ pro školní rok 2021/22

Zápis dětí do 1. tříd ZŠ pro školní rok 2021/22

 

 

 

 

 

podle již zveřejněných kritérií (na www.zslns.cz a úředních nástěnkách ZŠ) se uskuteční

 bez osobní přítomnosti dětí v termínu:

 

čtvrtek 1. dubna 2021 – pátek 30. dubna 2021

 

1) prostřednictvím webových stránek školy (viz odkaz Žádost o přijetí k ZV – zápis 2021 nebo odkaz Žádost o odklad povin. škol. docház. - 2021) – zákonní zástupci si stáhnou příslušnou žádost, kterou:

  • elektronicky vyplní a zašlou do datové schránky školy b2kmn4p
  • elektronicky vyplní a zašlou jako přílohu e-mailu, pouze vlastní-li uznávaný elektronický podpis (nelze poslat prostý email!!!), na adresu stepanekm@zslns.cz
  • vytisknou prázdný formulář, vyplní hůlkově (nebo elektronicky vyplní a pak vytisknou formulář), podepíší a pošlou poštou na adresu školy (viz záhlaví) nebo vloží v obálce nadepsané „Zápis - jméno dítěte“ do poštovní schránky ZŠ Ledeč n. S., v Nádražní ulici (vlevo od hlavního vchodu do zaskleného vestibulu)

2) osobním vyzvednutím žádosti (pokud nemá zákonný zástupce výše uvedené možnosti) - zákonní zástupci si vyzvednou prázdný formulář žádosti v proskleném vestibulu ZŠ v Nádražní ulici z připravených krabic a vyplněnou a podepsanou žádost pošlou poštou na adresu školy (viz záhlaví) nebo vloží v obálce nadepsané „Zápis -jméno dítěte“ do poštovní schránky ZŠ Ledeč n. S., v Nádražní ulici (vlevo od hlavního vchodu do zaskleného vestibulu).

Pozn. vyplňujte a škrtejte pouze barevně (žlutá) označená pole!

Každý zákonný zástupce následně dostane do týdne do svého e-mailu potvrzení přijetí žádosti s registračním číslem, pod kterým bude žák uveden ve zveřejněném seznamu přijatých dětí od 1. 5. 2021.

 

Povinná školní docházka ve školním roce 2021/22 začíná pro děti narozené od 1. 9. 2014 do 31. 8. 2015. Výjimečně mohou být zapsány i děti narozené  do 30. 6. 2016 (podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince 2015 k plnění povinné školní docházky je doporučující vyjádření školského poradenského zařízení, podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna do konce června 2016 jsou doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře, které k žádosti o přijetí přiloží zákonný zástupce).

Zápis musí absolvovat zákonní zástupci dítěte i v případě, že:

a) dítěti byl v minulém roce povolen odklad.

b) budou žádat o odklad. Žádost o odklad povinné školní docházky musí být doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Formulář „Žádost o odklad “ získáte stejně jako v případě formuláře „Žádost o přijetí dítěte k povinné školní docházce“, vyplněnou a podepsanou žádost je však nutné společně s  příslušnými doporučeními odevzdat dle bodu 2).

 

 

Pozn.: Zájemci o školní družinu obdobným způsobem vyplní a odevzdají „Přihlášku do ŠD“ – viz následující články na www.zslns.cz !

 

V Ledči nad Sázavou 18. 2. 2021

 

Mgr. Jaroslav Šťastný, v. r.

ředitel

Přidáno 1. 4. 2021, autor: Josef Pešek

Poslat známému Poslat na e-mail   tisk Tisknout   ↑ Nahoru

Používáním těchto stránek vyjadřujete souhlas s využitím cookies.