Zápis dětí do 1. tříd ZŠ pro školní rok 2020/21 za mimořádných opatření

Zápis dětí do 1. tříd ZŠ pro školní rok 2020/21 za mimořádných opatření

 

 

 

 

 

ZÁKLADNÍ ŠKOLA LEDEČ NAD SÁZAVOU, příspěvková organizace

Nádražní 780, 584 01 Ledeč nad Sázavou

IČ: 71008951, www.zslns.cz , tel. 569 726 420, e-mail: zsledec@seznam.cz

 

Zápis dětí do 1. tříd ZŠ pro školní rok 2020/21 za mimořádných opatření

 

podle již zveřejněných kritérií se uskuteční bez osobní přítomnosti dětí v termínu:

 

středa 1. dubna 2020 – čtvrtek 30. dubna 2020

 

1) prostřednictvím webových stránek školy (viz odkaz Žádost o přijetí k ZV dítěte -MO 2020 nebo odkaz Žádost o odklad povin. škol. docház. - MO 2020) – zákonní zástupci si stáhnou příslušnou žádost, kterou:

  • elektronicky vyplní a zašlou do datové schránky školy b2kmn4p
  • elektronicky vyplní a zašlou jako přílohu e-mailu, pouze vlastní-li uznávaný elektronický podpis (nelze poslat prostý email!!!), na adresu stepanekm@zslns.cz
  • vytisknou prázdný formulář, vyplní hůlkově (nebo elektronicky vyplní a pak vytisknou formulář), podepíší a pošlou poštou na adresu školy (viz záhlaví) nebo vloží v obálce nadepsané „Zápis - jméno dítěte“ do poštovní schránky ZŠ Ledeč n. S., v Nádražní ulici (vlevo od hlavního vchodu do zaskleného vestibulu)

2) osobním vyzvednutím žádosti (pokud nemá zákonný zástupce výše uvedené možnosti) - zákonní zástupci si vyzvednou prázdný formulář žádosti v proskleném vestibulu ZŠ v Nádražní ulici z připravených krabic a vyplněnou a podepsanou žádost pošlou poštou na adresu školy (viz záhlaví) nebo vloží v obálce nadepsané „Zápis -jméno dítěte“ do poštovní schránky ZŠ Ledeč n. S., v Nádražní ulici (vlevo od hlavního vchodu do zaskleného vestibulu).

Pozn. vyplňujte a škrtejte pouze barevně (žlutá) označená pole!

Každý zákonný zástupce následně dostane do týdne do svého e-mailu potvrzení přijetí žádosti s registračním číslem, pod kterým bude žák uveden ve zveřejněném seznamu přijatých dětí od 1. 5. 2020.

 

Povinná školní docházka ve školním roce 2020/21 začíná pro děti narozené od 1. 9. 2013 do 31. 8. 2014. Výjimečně mohou být zapsány i děti narozené  do 30. 6. 2015 (podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince 2014 k plnění povinné školní docházky je doporučující vyjádření školského poradenského zařízení, podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna do konce června 2015 jsou doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře, které k žádosti o přijetí přiloží zákonný zástupce).

Zápis musí absolvovat zákonní zástupci dítěte i v případě, že:

a) dítěti byl v minulém roce povolen odklad.

b) budou žádat o odklad. Žádost o odklad povinné školní docházky musí být doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Formulář „Žádost o odklad “ získáte stejně jako v případě formuláře „Žádost o přijetí dítěte k povinné školní docházce“, vyplněnou a podepsanou žádost je však nutné společně s  příslušnými doporučeními odevzdat dle bodu 2).

Motivační část zápisu (cílené aktivity zaměřené na zhodnocení určitých dovedností dítěte) proběhne na setkání se zapsanými dětmi zaměřeného na seznámení dítěte (a jeho zákonného zástupce) s prostředím školy, vzdělávacím programem, učiteli a prostory školy po ukončení mimořádných opatření, o čemž budou zákonní zástupci včas informováni.

 

Pozn.: Zájemci o školní družinu obdobným způsobem vyplní a odevzdají „Přihlášku do ŠD“ – viz následující články na www.zslns.cz !

 

V Ledči nad Sázavou 25. 3. 2020

 

Mgr. Jaroslav Šťastný, v. r.

ředitel

 

Přidáno 30. 3. 2020, autor: Josef Pešek

Poslat známému Poslat na e-mail   tisk Tisknout   ↑ Nahoru

Používáním těchto stránek vyjadřujete souhlas s využitím cookies.