Zápis dětí do 1. tříd ZŠ pro školní rok 2017/18

Zápis dětí do 1. tříd pro školní rok 2017/18 v ZŠ Ledeč nad Sázavou se uskuteční 7. a 8. dubna 2017 v budově školy v Komenského ulici - 7. dubna v době od 14 do 17 hod., 8. dubna v době od 8 do 11 hod.
Zápis dětí do 1. tříd ZŠ pro školní rok 2017/18

 

K zápisu se dostaví zákonný zástupce s dítětem, k zápisu je třeba rodný list dítěte a občanský průkaz zákonného zástupce dítěte.
 

 

Povinná školní docházka ve školním roce 2017/2018 začíná pro děti narozené od 1. 9. 2010 do 31. 8. 2011. Výjimečně mohou být zapsány i děti narozené  do 30. 6. 2012 (podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince 2011 k plnění povinné školní docházky je doporučující vyjádření školského poradenského zařízení, podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna do konce června 2012 jsou doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře, které k žádosti o přijetí přiloží zákonný zástupce).

K zápisu je nutné dostavit se s dítětem i v případě, že zákonní zástupci budou žádat o odklad. Žádost o odklad musí být doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa.

Zápis se skládá z formální části (údaje o žákovi a zákonném zástupci) a motivační části (cílené aktivity zaměřené na zhodnocení určitých dovedností dítěte).
 

KRITÉRIA ZÁKLADNÍ ŠKOLY Ledeč nad Sázavou, okres Havlíčkův Brod 

PRO PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ DO TŘÍD 1. ROČNÍKU PRO ŠKOLNÍ ROK 2017/2018

V souladu s § 164 odst. 1, písm. a) a v souladu s § 165 odst. 1, písm. a) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, stanovila ředitelka Základní školy Ledeč nad Sázavou, okres Havlíčkův Brod, že ve školním roce 2017/2018 otevře 3 první třídy s maximálním počtem 30 žáků na třídu.

V případě, že počet přijatých žádostí, podaných zákonnými zástupci dětí, překročí stanovený počet míst pro první ročník základní školy, bude ředitelka postupovat dle těchto kritérií (v daném pořadí):

1.     Děti ze spádového obvodu ZŠ Ledeč n. S.        
2.     Všechny ostatní děti.

Pokud ředitelka školy nebude moci přijmout všechny děti splňující kterékoli výše uvedené kritérium, vyjma kritéria 1, rozhodne o doplnění do stanoveného počtu žáků 1. ročníku dle následujících rozhodujících podkritérií, a to v pořadí:

1. Dítě, které má trvalý pobyt v obci, která spadá pod pověřený obecní úřad Ledeč n. S.
2. Dítě, které je sourozencem žáka ZŠ Ledeč n. S.
3. Rozhodne věk dítěte - dle data narození od nejstaršího.

Přijímací řízení se dále řídí zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, v platném znění a vyhláškou č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, v platném znění.

Pozn.: obce, které spadají pod pověřený obecní úřad Ledeč n. S.:
Bělá, Bojiště, Číhošť, Hněvkovice, Horní Paseka, Hradec, Chřenovice, Jedlá, Kamenná Lhota, Kouty, Kozlov, Kožlí, Kynice, Ostrov, Pavlov, Prosíčka, Vilémovice

Všichni pedagogičtí pracovníci naší školy se už moc těší na nové žáky.

 

V Ledči nad Sázavou 1.3.2017

ředitelka školy Mgr. Petra Vágnerová

Přidáno 9. 3. 2017, autor: Josef Pešek

Poslat známému Poslat na e-mail   tisk Tisknout   ↑ Nahoru

Používáním těchto stránek vyjadřujete souhlas s využitím cookies.