Volby do školské rady

Školská rada se při své činnosti řídí ustanoveními § 167 a § 168 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění.
Volby do školské rady

Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům a studentům, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy.

Podle § 167 odst. 2 školského zákona je školská rada při ZŠ Ledeč nad Sázavou devítičlenná, tři členové rady jsou z řad zákonných zástupců žáků, tři z řad pedagogických pracovníků, tři členy stanovuje zřizovatel školy. Funkční období školské rady jsou tři roky.

Bližší pokyny k volbám do školské rady

V zájmu regulérnosti voleb obdrží každý ze zákonných zástupců hlasovací lístek u toho třídního učitele, kde má nejmladší dítě.

Způsob volby:

  • Zakroužkovat maximálně tři kandidáty a vhodit hlasovací lístek do volební urny,

  • Právo neodevzdat volební lístek (volby jsou dobrovolné),

  • Právo nikoho nezakroužkovat a vhodit volební lístek do volební urny (volební lístek je neplatný)

  • Každý zákonný zástupce má právo jedné volby (dostane pouze jeden hlasovací lístek i v případě, že ZŠ navštěvuje několik jeho dětí.)

Umístění volebních uren:

budova v Komenského ul. 104 – v přízemí vedle družiny

budova v Nádražní ul. – v prvním patře u sboroven

budova v Komenského ul. 602 – v přízemí

Přidáno 17. 10. 2017, autor: Petra Vágnerová

Poslat známému Poslat na e-mail   tisk Tisknout   ↑ Nahoru

Používáním těchto stránek vyjadřujete souhlas s využitím cookies.