Vítání „prvňáčků“ – informace zákonným zástupcům

Vítání „prvňáčků“ – informace zákonným zástupcům

 

 

 

 

 

Milí noví žáci, Vážení rodiče,

kvůli riziku šíření viru covid-19 Vás uvítáme ve středu 1. září v 8:00 h na víceúčelovém venkovním hřišti v Nádražní ulici – přístup vchodem mezi budovami ZŠ, a to za každého počasí, kde si Vás převezmou Vaše nové paní učitelky.

Program:

  1. Rozdělení dětí do příslušných tříd.
  2. Přivítání žáků zástupci vedení školy a zástupci Města Ledeč n. S.
  3. Předání dárků dětem od Kraje Vysočina a Města Ledeč n. S.
  4. Přesun a prohlídka školy v ulici Komenského pod dohledem třídních učitelek bez účasti zákonných zástupců.
  5. Převzetí dětí jejich rodiči před školou v ulici Komenského.

Prosíme rodiče, aby připravili svým dětem „chirurgické“ roušky pro pohyb v budově školy, stejně jako pro pohyb např. v obchodě.

Povinné testování z hlediska umožnění prezenční výuky absolvují noví prvňáčci 2. 9. 2021  během první vyučovací hodiny se svou paní učitelkou (s výjimkou doloženého lékařského potvrzení o prodělání onemocnění  covid-19 ne déle než před 180 dni). Testování bude podobné testování v mateřských školách, děti si ho provedou samy pod dohledem pedagogických pracovníků. V případě velké obavy dítěte z testování v novém prostředí bude rodičům výjimečně ve čtvrtek 2. 9. umožněna individuální účast na testování v době od 7:30 h, v tom případě zájemci vyčkají před levým vchodem do budovy Komenského na výzvu pověřeného pedagoga.

V případě, že se žák screeningovému testu nepodrobí, bude se moci prezenční výuky účastnit, ale za následujících podmínek:

  • používá roušku po celou dobu pobytu ve škole a po dobu trvání screeningového testování, tj. nejméně do 9. září,
  • nesmí cvičit  ve vnitřních prostorech, nesmí zpívat,
  • používá oddělené hygienické zařízení, konzumuje potraviny a pokrmy  včetně nápojů pouze vsedě v lavici nebo u stolu odděleně od ostatních s minimálním rozestupem 1,5 m.

 

Podrobnější informace naleznete v Manuálu MŠMT pro školy a školská zařízení ve šk. roce 2021/2022 vzhledem ke covid-19, který vychází ze schválených mimořádných opatření MZd a Vlády ČR ze dne 16. 8. 2021 – viz příloha.

Manuál MŠMT pro školy a školská zařízení ve šk. roce 2021/2022 (PDF, 728 kB).

V Ledči nad Sázavou dne 23. 8. 2021

Mgr. Jaroslav Šťastný, ředitel

Přidáno 23. 8. 2021, autor: Josef Pešek

Poslat známému Poslat na e-mail   tisk Tisknout   ↑ Nahoru

Používáním těchto stránek vyjadřujete souhlas s využitím cookies.