Rozhodnutí o přijetí žáků k základnímu vzdělávání od školního roku 2020-21 - zápis

Rozhodnutí o přijetí žáků k základnímu vzdělávání od školního roku 2020-21 - zápis

 

 

 

 

 

Č.j.: ZSL – 50/2020                      VYŘIZUJE/LINKA  M. Štěpánek            LEDEČ NAD SÁZAVOU 4. 5. 2020

 

                              

Rozhodnutí o přijetí žáků k základnímu vzdělávání od školního roku 2020-21

 

 

Ředitel základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola Ledeč nad Sázavou, příspěvková organizace, jako věcně a místně příslušný správní orgán ve smyslu ustanovení §165 odst.2 písm. e) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, rozhodl, že    

vyhovuje žádosti o přijetí do prvního ročníku základního vzdělávání

v Základní škole Ledeč nad Sázavou, příspěvková organizace, od školního roku 2020-21 u dětí s níže uvedenými registračními čísly.

 

 

 

Registrační číslo dítěte:                                          Výsledek zápisu

 

1/záp-20                                                                   zapsán do 1. ročníku

2/záp-20                                                                   zapsán do 1. ročníku

3/záp-20                                                                   zapsán do 1. ročníku

4/záp-20                                                                   zapsán do 1. ročníku

5/záp-20                                                                   zapsán do 1. ročníku

6/záp-20                                                                   zapsán do 1. ročníku

7/záp-20                                                                   zapsán do 1. ročníku

8/záp-20                                                                   zapsán do 1. ročníku

9/záp-20                                                                   zapsán do 1. ročníku

10/záp-20                                                                 zapsán do 1. ročníku

11/záp-20                                                                 zapsán do 1. ročníku

12/záp-20                                                                 zapsán do 1. ročníku

13/záp-20                                                                 zapsán do 1. ročníku

14/záp-20                                                                 zapsán do 1. ročníku

15/záp-20                                                                 zapsán do 1. ročníku

16/záp-20                                                                 zapsán do 1. ročníku

17/záp-20                                                                 zapsán do 1. ročníku

18/záp-20                                                                 zapsán do 1. ročníku

19/záp-20                                                                 zapsán do 1. ročníku

20/záp-20                                                                 zapsán do 1. ročníku

21/záp-20                                                                 zapsán do 1. ročníku

22/záp-20                                                                 zapsán do 1. ročníku

23/záp-20                                                                 zapsán do 1. ročníku

24/záp-20                                                                 zapsán do 1. ročníku

25/záp-20                                                                 zapsán do 1. ročníku

26/záp-20                                                                 zapsán do 1. ročníku

27/záp-20                                                                 zapsán do 1. ročníku

28/záp-20                                                                 zapsán do 1. ročníku

29/záp-20                                                                 zapsán do 1. ročníku

30/záp-20                                                                 zapsán do 1. ročníku

31/záp-20                                                                 zapsán do 1. ročníku

32/záp-20                                                                 zapsán do 1. ročníku

33/záp-20                                                                 zapsán do 1. ročníku

34/záp-20                                                                 zapsán do 1. ročníku

35/záp-20                                                                 zapsán do 1. ročníku

36/záp-20                                                                 zapsán do 1. ročníku

38/záp-20                                                                 zapsán do 1. ročníku

39/záp-20                                                                 zapsán do 1. ročníku

40/záp.20                                                                 zapsán do 1. ročníku

41/záp-20                                                                 zapsán do 1. ročníku

42/záp-20                                                                 zapsán do 1. ročníku

43/záp-20                                                                 zapsán do 1. ročníku

44/záp-20                                                                 zapsán do 1. ročníku

45/záp-20                                                                 zapsán do 1. ročníku

46/záp-20                                                                 zapsán do 1. ročníku

47/záp-20                                                                 zapsán do 1. ročníku

48/záp-20                                                                 zapsán do 1. ročníku

49/záp-20                                                                 zapsán do 1. ročníku

50/záp-20                                                                 zapsán do 1. ročníku

51/záp-20                                                                 zapsán do 1. ročníku

52/záp-20                                                                 zapsán do 1. ročníku

53/záp-20                                                                 zapsán do 1. ročníku

54/záp-20                                                                 zapsán do 1. ročníku

55/záp-20                                                                 zapsán do 1. ročníku

56/záp-20                                                                 zapsán do 1. ročníku

57/záp-20                                                                 zapsán do 1. ročníku

58/záp-20                                                                 zapsán do 1. ročníku

59/záp-20                                                                 zapsán do 1. ročníku

60/záp-20                                                                 zapsán do 1. ročníku

61/záp-20                                                                 zapsán do 1. ročníku

62/záp-20                                                                 zapsán do 1. ročníku

63/záp-20                                                                 zapsán do 1. ročníku

64/záp-20                                                                 zapsán do 1. ročníku

65/záp-20                                                                 zapsán do 1. ročníku

66/záp-20                                                                 zapsán do 1. ročníku

67/záp-20                                                                 zapsán do 1. ročníku

68/záp-20                                                                 zapsán do 1. ročníku

71/záp-20                                                                 zapsán do 1. Ročníku

72/záp-20                                                                 zapsán do 1. ročníku

74/záp-20                                                                 zapsán do 1. ročníku

76/záp-20                                                                 zapsán do 1. ročníku

77/záp-20                                                                 zapsán do 1. ročníku

 

 

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí je možné se odvolat ve lhůtě do 15 dnů od data převzetí tohoto rozhodnutí, a to prostřednictvím ředitele Základní školy Ledeč nad Sázavou, příspěvková organizace, ke Krajskému úřadu Kraje Vysočina.

 

Podpis a datum podpisu ředitele školy:  Mgr. Jaroslav Šťastný  v. r.                4. 5. 2020

Datum zveřejnění rozhodnutí: 5. 5. 2020

                

                

 

 

 

Přidáno 5. 5. 2020, autor: Josef Pešek

Poslat známému Poslat na e-mail   tisk Tisknout   ↑ Nahoru

Používáním těchto stránek vyjadřujete souhlas s využitím cookies.