Rozhodnutí o přijetí žáků k základnímu vzdělávání od školního roku 2018-19

Ředitel základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola Ledeč nad Sázavou, okres Havlíčkův Brod, jako věcně a místně příslušný správní orgán ve smyslu ustanovení §165 odst. 2 písm. e zákona č. 561/2004 Sb.,
Rozhodnutí o přijetí žáků k základnímu vzdělávání od školního roku 2018-19

o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání  (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, rozhodl, že    

vyhovuje žádosti o přijetí do prvního ročníku základního vzdělávání

v Základní škole Ledeč nad Sázavou, okres Havlíčkův Brod od školního roku 2018-19 u dětí s těmito registračními čísly:

 

I./1                  IV./1               VI./7  

I./2                  IV./2               VI./10

I./3                  IV./3               VII./1

I./4                  IV./4               VII./3

I./5                  IV./5               VII./4

I./6                  IV./6               VII./6

I./8                  IV./7                VII./7

II./1                 IV./8               VIII./1

II./2                 IV./10             VIII./2

II./3                 V./1                 VIII./3

II./4                 V./2                 VIII./4

II./5                 V./3                 IX./1

II./6                 V./4                 IX./3

II./7                 V./5                 IX./4

II./8                 V./6                 IX./6

II./9                 V./7                 IX./7

III./1               V./8                 X./1

III./2               VI./1               X./2

III./3               VI./2               X./3

III./4               VI./3               X./5

III./5               VI./4               X./6

III./6               VI./5               X./8

III./7               VI./6

III./8                                      

 

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí je možné se odvolat ve lhůtě do 15 dnů od data převzetí tohoto rozhodnutí, a to prostřednictvím ředitele Základní školy Ledeč nad Sázavou ke Krajskému úřadu Kraje Vysočina.

 

Podpis a datum podpisu ředitele školy:  Mgr. Jaroslav Šťastný                             2. 5. 2018

Datum zveřejnění rozhodnutí: 2. 5. 2018

Přidáno 2. 5. 2018, autor: Petra Vágnerová

Poslat známému Poslat na e-mail   tisk Tisknout   ↑ Nahoru

Používáním těchto stránek vyjadřujete souhlas s využitím cookies.