ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ K ZÁKLADNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ K ZÁKLADNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

 

 

 

 

 

ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ K ZÁKLADNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

 

Ředitel základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola Ledeč nad Sázavou, příspěvková organizace, jako věcně a místně příslušný správní orgán ve smyslu ustanovení § 165 odst. 2 písm. e) a dle § 46 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, rozhodl, že    

vyhovuje žádostem o přijetí k základnímu vzdělávání

v Základní škole Ledeč nad Sázavou, příspěvková organizace, u žáků s níže uvedenými registračními čísly.

 

Registrační číslo žáka:                                              Výsledek zápisu

 

3-UKR/23                                                                       zapsán do 2. ročníku

4-UKR/23                                                                       zapsán do 5. ročníku

 

 

 Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí je možné se odvolat ve lhůtě do 15 dnů od data převzetí tohoto rozhodnutí, a to prostřednictvím ředitele Základní školy Ledeč nad Sázavou, příspěvková organizace, ke Krajskému úřadu Kraje Vysočina.

 

Podpis a datum podpisu ředitele školy: Mgr. Jaroslav Šťastný, v. r.                17. 7.  2023

Datum zveřejnění rozhodnutí: 17. 7. 2023

Přidáno 17. 7. 2023, autor: Josef Pešek

Poslat známému Poslat na e-mail   tisk Tisknout   ↑ Nahoru

Používáním těchto stránek vyjadřujete souhlas s využitím cookies.