ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ K ZÁKLADNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

ROZHODNUTÍ  O  PŘIJETÍ  K ZÁKLADNÍMU  VZDĚLÁVÁNÍ

 

 

 

 

 

Ředitel základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola Ledeč nad Sázavou, příspěvková organizace, jako věcně a místně příslušný správní orgán ve smyslu ustanovení § 165 odst. 2 písm. e) a dle § 46 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, rozhodl, že    

vyhovuje žádostem o přijetí k základnímu vzdělávání

v Základní škole Ledeč nad Sázavou, příspěvková organizace, u žáků s níže uvedenými registračními čísly.

 

Registrační číslo žáka:                                              Výsledek zápisu

 

18-UKR/22                                                                         zapsán do 8. ročníku

19-UKR/22                                                                         zapsán do 9. ročníku

20-UKR/22                                                                         zapsán do 4. ročníku

21-UKR/22                                                                         zapsán do 6. ročníku

22-UKR/22                                                                         zapsán do 2. ročníku

23-UKR/22                                                                         zapsán do 5. ročníku

24-UKR/22                                                                         zapsán do 6. ročníku

25-UKR/22                                                                         zapsán do 6. ročníku

26-UKR/22                                                                         zapsán do 5. ročníku

27-UKR/22                                                                         zapsán do 6. ročníku

 

 

 Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí je možné se odvolat ve lhůtě do 15 dnů od data převzetí tohoto rozhodnutí, a to prostřednictvím ředitele Základní školy Ledeč nad Sázavou, příspěvková organizace, ke Krajskému úřadu Kraje Vysočina.

 

Podpis a datum podpisu ředitele školy: Mgr. Jaroslav Šťastný, v. r.                8. 9. 2022

Datum zveřejnění rozhodnutí: 8. 9. 2022

Přidáno 8. 9. 2022, autor: Josef Pešek

Poslat známému Poslat na e-mail   tisk Tisknout   ↑ Nahoru

Používáním těchto stránek vyjadřujete souhlas s využitím cookies.