Provozní řád školní jídelny

 1. Každý strávník je povinen dodržovat provozní řád.
 2. Způsob přihlášení, odhlášení a změny stravy:
  Stravu si musí žáci, zaměstnanci i cizí strávníci odhlásit a změnit sami 
  – přes terminál – do 14,00 hod v předcházející den
  – po internetu – do 14,00 hod v předcházející den
  – osobně nebo telefonicky v kanceláři u vedoucí ŠJ – tel. 569 726 533 Způsob placení : 
  – žáci (i externí), zaměstnanci, cizí strávníci (jednotlivci) – platba z účtu inkasem na sběrný účet školy: 0100027171/0800
  – cizí strávníci (hromadní strávníci) – platba fakturou
 3. Strávníci se chovají ukázněně, ohleduplně a v souladu s hygienickými a společenskými pravidly. Stále jsou povinni řídit se pokyny dozoru, vedoucí jídelny, personálu kuchyně a hlásit veškeré závady technického či hygienického charakteru. Při zranění jsou strávníci povinni okamžitě tuto skutečnost hlásit.
 4. Strávnící si mohou stravu vyzvednout prostřednictvím čipu. Žáci podle rozvrhu určeného zástupcem ředitele.
  Žáci 1. den nemoci mohou dostat stravu do jídlonosiče – v době své nepřítomnosti ve výuce jsou povinni stravu odhlásit - jinak jsou povinni uhradit plnou výši stravy jako cizí strávníci. Zaměstnanci pokud neodpracují min. 3 hodiny jsou povinni uhradit plnou výši stravy jako cizí strávníci.
 5. Výdej stravy:
  obědy

  – od 11,00 do 11,30 hod. – cizí strávníci
  – od 11,30 do 14,15 hod – ostatní
  Výdej jídla do jídlonosičů: výdej probíhá před započetím běžného výdeje 
  – od 11,00 do 11,30 hod
  – od 14,00 do 14,15 hod
 6. Strava je určena k okamžité spotřebě a vydává se pouze na talíře, výjimka je povolena pouze v 1. den onemocnění žáka a další dny pouze v případě doplacení stravy do plné hodnoty (ŠJ je zařízení, které zabezpečuje hmotnou péči o žáky v době jejich pobytu ve škole nikoliv o prázdninách)
 7. Školní jídelna zajišťuje stravování
  a) pro nezletilé žáky
  b) pro žáky starší 18 let
  c) ve školní jídelně se stravují také zaměstnanci za cenu stanovenou dle platných předpisů
  d) dále se ve školní jídelně stravují cizí osoby (zaměstnanci firem), avšak pouze po předchozím smluvním ujednává s vedoucí školní jídelny a dle časového harmonogramu tak, aby nebyl narušen výdej stravy žákům.

Provozní řád je vypracován v souladu s: Vyhláškou č. 107/2005 Sb. O školním stravování ve znění pozdějších předpisů, novelou vyhlášky č. 107/2000 Sb- Nové finanční limity na nákup potravin, Zákonem 561/2004 Sb. - § 28 odst. 5, vyhláškou 364/2005 Sb. O vedení dokumentace škol, zákonem 563/1991 Sb. O účetnictví - §11,§33 a §35. Ceny stravy pro jednotlivé kategorie stravovaných osob jsou stanoveny dle platné kalkulace ve znění vyhlášky č. 107/2005 Sb. a vyhlášky č. 84/2005 Sb. Součástí provozního řádu je rozpis dozorů u žáků v jídelně.

V Ledči nad Sázavou dne 1.7.2010

Vypracovala: Jana Kosíková, vedoucí ŠJ

Schválila: Mgr. Petra Vágnerová, ředitelka ZŠ

 

Přidáno 16. 9. 2014, autor: Josef Pešek

Poslat známému Poslat na e-mail   tisk Tisknout   ↑ Nahoru

Používáním těchto stránek vyjadřujete souhlas s využitím cookies.