Pro rodiče žáků 1. stupně přihlášených k docházce od 25. 5. 2020

Pro rodiče žáků 1. stupně přihlášených k docházce od 25. 5. 2020

 

 

 

 

 

Vážení rodiče,

v následujících řádcích naleznete základní informace k docházce žáků 1. stupně:

  • v pondělí 25. 5. budou žáci po příchodu ke škole rozděleni učitelkami do jednotlivých skupin,
  • při prvním nástupu do školy  předloží žák zákonnými zástupci podepsané Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění a formulář Uvolnění žáka z odpoledních aktivit upřesňující odchod žáků ze školy (Čestné prohlášení a formulář „Uvolnění žáka… „ jsou přílohami předminulé nebo i této zprávy nebo jsou k dispozici v proskleném vestibulu ZŠ v ulici Nádražní) 
  • žák, který nepředloží podepsané „Čestné prohlášení“, nebude vpuštěn do školy,
  • žák, který nepředloží podepsané „Uvolnění žáka z odpoledních aktivit“, bude předán pouze osobně zákonným zástupcům nebo uvolněn až v 16:00, kdy končí odpolední část aktivit,
  • do školy nesmí vstoupit nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest),
  • každý žák musí mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky,
  • vstup do budovy školy je podle pokynů MŠMT a MZ ČR umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám!
  • opakované nedodržování stanovených hygienických pravidelpo upozornění zákonného zástupce žáka, je důvodem k vyřazení žáka z docházky,
  • organizace skupin, příchodů žáků do školy, jejich výuky a ukončení vyučování:

v následující tabulce naleznete zařazení svých dětí do skupin, čas ukončení jejich dopoledního vyučování, dobu výdeje jídla ve školní jídelně, kterým vchodem vstupují děti do školy a příslušné telefonní číslo, na které budete volat v případě osobního vyzvednutí dítěte u vchodu do školy (pouze boční od ZUŠ)

Obědy je nutno přihlásit ve školní jídelně obvyklým způsobem (na pondělí 25. 5. nejpozději do Čt 21. 5. do 12:00 hod).

 

Milí žáci, rádi Vás zase uvidíme a doufáme, že budete v následující týdny školu navštěvovat stejně rádi, jako většina našich „deváťáků“!

 

Mgr. Jaroslav Šťastný, ředitel

 

 

 

 

Přidáno 20. 5. 2020, autor: Josef Pešek

Poslat známému Poslat na e-mail   tisk Tisknout   ↑ Nahoru

Používáním těchto stránek vyjadřujete souhlas s využitím cookies.