Přípravná třída v ZŠ Ledeč nad Sázavou 2024/2025

Přípravná třída v ZŠ Ledeč nad Sázavou 2024/2025

 

 

 

 

Kapacita přípravné třídy: 10-15 dětí.

Co je potřeba k přijetí?

 • Žádost o přijetí
  - zákonní zástupci dětí žádajících o odklad vyplní žádost u zápisu,
  - zákonní zástupci dětí v posledním roce před zahájením povinné školní docházky (budoucí předškoláci) vyplní žádost, která bude od 4. 3. 2024 na webových stránkách www.zslns.cz

a žádost odevzdají do 30. dubna 2024 zástupkyni ředitele P. Vágnerové (tel. č.: 731 156 910).

 • Doporučení školského poradenského zařízení


 Financování: vzdělávání v přípravné třídě je zdarma.


Pro koho je určena PT?

 • Třída je určena pro děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky (budoucí předškoláci), u kterých je předpoklad, že zařazení do přípravné třídy vyrovná jejich vývoj; přednostně je pak určena pro děti, kterým byl povolen odklad povinné školní docházky.
 • Organizace vzdělávání je stanovena vyhláškou č. 48/2005 Sb.
 • Přípravná třída se nezapočítává do povinné školní docházky, děti se neklasifikují.
 • Výuka trvá 20 vyučovacích hodin týdně. Jednotlivé hodiny jsou rozděleny na kratší časové úseky se střídáním činností podle potřeb dětí. 
 • Děti mají možnost navštěvovat ranní i odpolední školní družinu (dále ŠD). Stravování je zajištěno ve školní jídelně (stejně jako u žáků 1. ročníku ZŠ). Poplatek za ŠD a cena 1 oběda je stejný jako u žáků 1. ročníku.
 • Do naší přípravné třídy můžete být zařazeni, i když požádáte o odklad povinné školní docházky na jiné škole. Příští školní rok pak můžete nastoupit do 1. třídy na jiné škole. Neznamená to, že když u nás nastoupíte do přípravné třídy, tak musíte jít k nám do 1. třídy. 
 • V rámci odkladu školní docházky, informujte pracovníky poradenského zařízení o Vašem zájmu na zařazení dítěte do přípravné třídy. Je třeba, aby tato informace byla zapsána ve zprávě porad. zařízení.

 

Mgr. Jaroslav Šťastný

ředitel

 

V Ledči nad Sázavou 21. 2. 2024

 

Přidáno 21. 2. 2024, autor: Josef Pešek

Poslat známému Poslat na e-mail   tisk Tisknout   ↑ Nahoru

Používáním těchto stránek vyjadřujete souhlas s využitím cookies.