Přijímání žáků do školní družiny ve školním roce 2022/23

Přijímání žáků do školní družiny ve školním roce 2022/23

 

 

 

 

 

Příjem Přihlášek do školní družiny ZŠ Ledeč nad Sázavou ve školním roce 2022/23 bude probíhat

v termínu od 1. dubna do 31. května 2022

 

1) prostřednictvím webových stránek školy (viz odkaz Přihláška do ŠD 2022) – zákonní zástupci si stáhnou příslušnou žádost, kterou

  • elektronicky vyplní a zašlou do datové schránky školy b2kmn4p
  • elektronicky vyplní a zašlou jako přílohu e-mailu, pouze vlastní-li uznávaný elektronický podpis (nelze poslat prostý email!!!), na adresu pipkovaj@zslns.cz
  • vytisknou prázdný formulář, vyplní hůlkově (nebo elektronicky vyplní a pak vytisknou formulář), podepíší a pošlou poštou na adresu školy (viz záhlaví) nebo vloží v obálce nadepsané „ŠD – jméno dítěte“ do poštovní schránky ZŠ Ledeč n. S., v Nádražní ulici (vlevo od hlavního vchodu do zaskleného vestibulu)

2) osobním vyzvednutím žádosti (pokud nemá zákonný zástupce výše uvedené možnosti) - zákonní zástupci si vyzvednou prázdný formulář přihlášky v přízemí budovy A ZŠ v Nádražní ulici na nástěnce ŠD (umístěné na čelní stěně šaten ŠD) a vyplněnou a podepsanou žádost pošlou poštou na adresu školy (viz záhlaví) nebo vloží v obálce nadepsané „ŠD -jméno dítěte“ do poštovní schránky ZŠ Ledeč n. S., v Nádražní ulici (vlevo od hlavního vchodu do zaskleného vestibulu).

Pozn. vyplňujte a škrtejte pouze barevně (žlutá) označená pole!

Každý zákonný zástupce následně dostane do týdne do svého e-mailu potvrzení přijetí přihlášky s registračním číslem, pod kterým bude žák uveden ve zveřejněném seznamu přijatých dětí od 1. 6. 2022.

 

 

Přijetí žáků do školní družiny není nárokové, řídí se Vnitřním řádem školní družiny ZŠ Ledeč n. S. platným od 1. 9. 2019, ve kterém naleznete i kritéria přijímání žáků – viz www.zslns.cz  - záložka Školní družina.

 

 

V Ledči nad Sázavou 3. 3. 2022

 

Mgr. Jaroslav Šťastný, v. r.

ředitel

Přidáno 3. 3. 2022, autor: Josef Pešek

Poslat známému Poslat na e-mail   tisk Tisknout   ↑ Nahoru

Používáním těchto stránek vyjadřujete souhlas s využitím cookies.