Pokyny pro poskytování nezbytné péče o děti ve věku od 2 do 10 let v rámci krizového opatření od 1. 3. 2021.

Pokyny pro poskytování nezbytné péče o děti ve věku od 2 do 10 let v rámci krizového opatření od 1. 3. 2021.

 

 

 

 

 

Základní škola Ledeč nad Sázavou, příspěvková je určena ve stavu nouze k vykonávání péče o děti a mládež, k nimž nemohou za krizové situace vykonávat péči rodiče nebo jiný zákonný zástupce. Nově je také určena Mateřská škola Ledeč nad Sázavou, Stínadla 1049.

 

Komu je to určeno:  děti ve věku od 2 do 10 let

Péče bude zajištována dětem, jejichž zákonní zástupci jsou:

- zaměstnanci bezpečnostních sborů,

- zaměstnanci obecní policie,

- zaměstnanci poskytovatelů zdravotních služeb,

- zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví,

- zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,

- sociální pracovníci zařazení k výkonu sociální práce na krajských a obecních úřadech podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,

- sociální pracovníci a další odborní pracovníci vykonávající činnosti podle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů,

- zaměstnanci Úřadu práce České republiky,

- zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení,

- zaměstnanci Finanční správy České republiky,

- příslušníky ozbrojených sil,

- zaměstnanci Ministerstva vnitra, kteří vyřizují agendu pobytu cizinců,

- pedagogickými anebo nepedagogickými pracovníky určené školy nebo školského zařízení,

- zaměstnanci školských zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy,

- zaměstnanci zařízení školního stravování,

- zaměstnanci podílející se v rámci plnění svých pracovních úkolů a zajištění funkce prvku kritické infrastruktury

- zaměstnanci České pošty, s. p., Krajský úřad Kraje

Odkaz na rozhodnutí hejtmana kraje Vysočiny a přílohu tohoto rozhodnutí

Odkaz na přihlášku
(přihlášku si můžete vytisknout zde nebo o ni můžete požádat mzdovou účetní pí Brabcovou (tel. 569726420), poté ji musíte dát potvrdit svému zaměstnavateli)

 

Jak se přihlásit: kontaktujte buď ředitele školy (732826691) nebo zástupkyni ředitele (731156910). Ti Vám řeknou veškeré podrobnosti ohledně přihlášky, místa hlídání, času hlídání.

Výkon péče spočívá zejména v/ve:

  • vytvoření podmínek pro distanční výuku dětí (kterou zajišťuje jejich kmenová škola),
  • dozoru a dohledu zletilou osobou (pedagogickým nebo nepedagogickým zaměstnancem školy),
  • stravování (zpravidla ve školní jídelně při dodržení protiepidemických opatření),
  • vedení základní evidence docházky dětí.

 

Mgr. Jaroslav Šťastný

Přidáno 1. 3. 2021, autor: Josef Pešek

Poslat známému Poslat na e-mail   tisk Tisknout   ↑ Nahoru

Používáním těchto stránek vyjadřujete souhlas s využitím cookies.