Nabídka speciálního oboru

Naše škola nabízí možnost vzdělávání pro žáky se speciálně vzdělávacími potřebami dle § 16, odst. 9 školského zákona ve speciálním oboru,
Nabídka speciálního oboru

konkrétně pro žáky s mentálním, tělesným, zrakovým nebo sluchovým postižením, závažnými vadami řeči, souběžným postižením více vadami nebo autismem, kteří nemohou být zařazeni do běžných tříd ZŠ. Speciální obor vznikl sloučením škol speciální se základní  k 1. 1. 2014 a nachází se v nově zrekonstruovaných prostorách bývalé školní jídelny. Budova má bezbariérový vstup a nádherný výhled do školního arboreta.

V současné době probíhá výuka ve čtyřech třídách, které jsou plně vybaveny vzdělávacími a kompenzačními pomůckami pro všechny typy mentálního postižení, ale i různé druhy kombinovaného postižení a poruch autistického spektra. Mezi tyto pomůcky patří například: polohovací židle s pracovní plochou, stoly s náklopnou deskou, hlasové komunikátory, zvukové hračky a knížky, rytmické nástroje, polohovací vaky, počítače s dotykovým monitorem a speciální výukové PC programy, interaktivní tabule, i-Pady, zařízení k nácviku vertikalizace, přístroj Motrén k procvičování motoriky dolních i horních končetin, rehabilitační stůl, pomůcky pro bazální stimulaci a polohování, kuličkový bazén, rehabilitační míč atd.  Žáci při výuce využívají i další učebny jako jsou cvičná kuchyň, počítačová učebna, herna, školní dílny a tělocvičny.

Vyučujícími jsou speciální pedagogové s mnohaletou praxí, kterým pomáhají kvalifikované asistentky.

Kromě již výše uvedených speciálních pomůcek nabízíme též: logopedickou péči, rehabilitační cvičení, individuální přístup (menší počet žáků ve třídě), školní družinu s možností donášky stravy a pomoci při jídle, řešení problémů spojených s inkontinencí a hygienou a hlavně klidné, nestresující prostředí s pochopením pro problémy dětí i rodičů.

Výuka je zcela přizpůsobena možnostem a schopnostem žáků. Každý žák má vypracovaný individuální vzdělávací plán, podle něhož je vzděláván. Výuka probíhá ve skupinách i individuálně především hravou formou, důraz je kladen na názornost a jednoduchost. Režim dne je rozdělen na pravidelné střídání výuky, cvičení, odpočinku a hry. Výuka je doplněna pestrou nabídkou dalších aktivit, jako jsou např. exkurze, tematické vycházky, výlety, soutěže.

 

Speciální obor Základní školy Ledeč nad Sázavou nabízí tímto možnost vzdělávání všem žákům z blízkého i vzdálenějšího okolí, kteří na základě doporučení školského poradenského zařízení nemohou být zařazeni do běžné třídy základní školy.

V případě zájmu kontaktujte vedení školy na číslech 561 116 530 nebo 561 116 597.

                                   

                                                                       Petr Hořejš, vedoucí speciálního oboru ZŠ

 

 

Přidáno 26. 3. 2018, autor: Petra Vágnerová

Poslat známému Poslat na e-mail   tisk Tisknout   ↑ Nahoru

Používáním těchto stránek vyjadřujete souhlas s využitím cookies.