KRITÉRIA PRO PŘIJÍMÁNÍ ŽÁKŮ DO ŠKOLNÍ DRUŽINY VE ŠKOLNÍM ROCE 2018 - 2019

O zařazení do ŠD rozhoduje ředitel/ředitelka školy. Do ŠD se přijímají žáci přihlášení k pravidelné denní docházce tj. nejméně 3 dny v týdnu na základě písemné přihlášky, kterou podávají jejich zákonní zástupci a to do počtu 30 žáků
KRITÉRIA PRO PŘIJÍMÁNÍ ŽÁKŮ DO ŠKOLNÍ DRUŽINY VE ŠKOLNÍM ROCE 2018 - 2019

do 1. až 6. oddělení a 12 žáků celkem do oddělení pro žáky s mentálním a tělesným postižením podle odst. 9 § 16 školského zákona, v platném znění. V průběhu školního roku mohou být dodatečně přijati žáci jen do těch oddělení, ve kterých se uvolní kapacita počtu žáků.

 

Žáci budou přijímáni v pořadí podle těchto kritérií:

1) žáci s mentálním a tělesným postižením podle odst. 9 § 16 školského zákona, v platném znění,

2) žáci 1., 2., 3. tříd, kteří dojíždějí,

3) žáci 1., 2., 3. tříd, jejichž oba zákonní zástupci (nebo zák. zástupce – samoživitel) jsou zaměstnáni.

Pokud nebude naplněna kapacita školní družiny dle výše uvedených kritérií 1-3, rozhodne ředitel školy o doplnění do stanoveného počtu žáků dle následujících podkritérií:

1) žáci 4. tříd, kteří dojíždějí,

2) žáci 4. tříd, jejichž oba zákonní zástupci (nebo zák. zástupce – samoživitel) jsou zaměstnáni,

3) ostatní dojíždějící žáci 1. st.,

4) ostatní žáci dle narození od nejmladších.

 

 

 

Vyplněnou  přihlášku  odevzdejte osobně od 2. 5. 2018 do 31. 5. 2018 na ekonomickém oddělení ZŠ (budova v Nádražní ul.) nebo odešlete doporučeným dopisem na adresu: ZŠ Nádražní 780, Ledeč nad Sázavou, 584 01.

Úplné znění vnitřního řádu školní družiny účinného od 1. 9. 2018 naleznete v záložce "ŠKOLNÍ  DRUŽINA".

 

Mgr. Jaroslav Šťastný

ředitel školy

 

V Ledči nad Sázavou 28. března 2018

 

Přidáno 13. 4. 2018, autor: Petra Vágnerová

Poslat známému Poslat na e-mail   tisk Tisknout   ↑ Nahoru

Používáním těchto stránek vyjadřujete souhlas s využitím cookies.