KRITÉRIA pro přijímání dětí z Ukrajiny do tříd 1. ročníku pro školní rok 2022/23

KRITÉRIA pro přijímání dětí z Ukrajiny do tříd 1. ročníku  pro školní rok 2022/23

 

 

 

 

 

KRITÉRIA

pro přijímání dětí z Ukrajiny do tříd 1. ročníku 

pro školní rok 2022/23

 

V souladu s § 164 odst. 1, písm. a) a v souladu s § 165 odst. 1, písm. a) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění,  a zákona č. 67/2022 Sb. (Lex Ukrajina školství) stanovil ředitel Základní školy Ledeč nad Sázavou, příspěvková organizace, že ve školním roce 2022/23 přijme do 3 prvních tříd maximálně 18 žáků z Ukrajiny.

 

Kritéria přijetí:

 

A. Děti-Ukrajinci (cizinci dle § 1 zák. č. 67/2022 Sb.) ze spádového obvodu ZŠ Ledeč nad Sázavou.

 

B. V případě, že počet přijatých žádostí, podaných zákonnými zástupci dětí-Ukrajinců v bodě A. překročí stanovený

     počet míst pro první ročník základní školy, rozhodne los.

 

C. Všechny ostatní děti-Ukrajinci.
 

Pokud ředitel školy nebude moci přijmout všechny děti splňující kritérium C., rozhodne o doplnění do stanoveného počtu žáků 1. ročníku los.

 

 

 

Přijímací řízení se dále řídí zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, v platném znění a vyhláškou č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, v platném znění.

 

 

 

V Ledči nad Sázavou 5. 5. 2022

 

Mgr. Jaroslav Šťastný, v. r.

ředitel

 

КРИТЕРІЇ

для прийому дітей з України до 1-х класів

на 2022/23 навчальний рік

 

Відповідно до § 164 ч. 1 лист а) та відповідно до § 165 ч. 1 лист а) Закону № 561/2004 Зб. про дошкільну, початкову, середню, вищу професійну та іншу освіту (Закон про школу) зі змінами, та закон № 67/2022 Зб. (Закон про школу) директор початкової школи Ледеч-над-Сазавою, фінансованої організації, визначив, що у 2022/23 навчальному році до перших 3-х класів буде прийнято максимум 18 учнів з України.  

 

Критерії прийому:

 

А. Діти-українці (іноземці згідно з § 1 Закону № 67/2022 Зб.) які за місцем проживання належать до НЗ Ледеч-над-Сазавою.

 

Б. У разі, якщо кількість отриманих заяв від законних представників українських дітей буде перевищувати кількість, зазначену в пункті А.

Кількість місць на перший рік початкової школи визначиться жеребкуванням.

 

В. Усі інші діти-українці.

 

Якщо директор школи не зможе прийняти всіх дітей, які відповідають критерію C., може додати квиток лос до встановленої кількості учнів.

 

 

 

Порядок прийому додатково регулюється Законом № 561/2004 Зб. Про дошкільну, початкову, середню, вищу професійну та іншу освіту зі змінами та декретом № 48/2005 Зб., про базову освіту та деякі вимоги для обов'язкового відвідування школи.

 

 

 

У Ледчі-над-Сазавою 5. 05. 2022

 

Mgr. Ярослав Щястний,

 директор

Přidáno 5. 5. 2022, autor: Josef Pešek

Poslat známému Poslat na e-mail   tisk Tisknout   ↑ Nahoru

Používáním těchto stránek vyjadřujete souhlas s využitím cookies.