KRITÉRIA PRO PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ DO TŘÍD 1. ROČNÍKU

KRITÉRIA Základní školy Ledeč nad Sázavou, příspěvková organizace PRO PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ DO TŘÍD 1. ROČNÍKU PRO ŠKOLNÍ ROK 2021/22
KRITÉRIA PRO PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ DO TŘÍD 1. ROČNÍKU

 

 

 

 

 

V souladu s § 164 odst. 1, písm. a) a v souladu s § 165 odst. 1, písm. a) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, stanovil ředitel Základní školy Ledeč nad Sázavou, příspěvková organizace, že ve školním roce 2021/22 otevře 3 první třídy s maximálním počtem 30 žáků na třídu.

 

V případě, že počet přijatých žádostí, podaných zákonnými zástupci dětí, překročí stanovený počet míst pro první ročník základní školy, bude ředitel postupovat dle těchto kritérií (v daném pořadí):

 

 

 1. Děti ze spádového obvodu ZŠ Ledeč nad Sázavou.       
   
 2. Všechny ostatní děti.
   

 

Pokud ředitel školy nebude moci přijmout všechny děti splňující kritérium B., rozhodne o doplnění do stanoveného počtu žáků 1. ročníku dle následujících rozhodujících podkritérií, a to v pořadí:
 

 1. Dítě, které má trvalý pobyt v obci, která spadá pod pověřený Městský úřad Ledeč nad Sázavou.
   
 2. Dítě, které je sourozencem žáka ZŠ Ledeč nad Sázavou.
   
 3. Rozhodne los.

 

 

Přijímací řízení se dále řídí zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, v platném znění a vyhláškou č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, v platném znění.

 

Pozn. Obce, které spadají pod pověřený Městský úřad Ledeč nad Sázavou:
Bělá, Bojiště, Číhošť, Hněvkovice, Horní Paseka, Hradec, Chřenovice, Jedlá, Kamenná Lhota, Kouty, Kozlov, Kožlí, Kynice, Ostrov, Pavlov, Prosíčka, Vilémovice.

 

V Ledči nad Sázavou 18. 2. 2021

Mgr. Jaroslav Šťastný, v. r.

ředitel

Přidáno 24. 2. 2021, autor: Josef Pešek

Poslat známému Poslat na e-mail   tisk Tisknout   ↑ Nahoru

Používáním těchto stránek vyjadřujete souhlas s využitím cookies.