Informace zákonným zástupcům žáků spec. oboru přihlášených k docházce od 1. 6. /od 8. 6. 2020:

Informace zákonným zástupcům žáků spec. oboru přihlášených k docházce od 1. 6. /od 8. 6. 2020:

 

 

 

 

 

V souladu s usnesením vlády bude od 1. 6. a od 8. 6. umožněna dobrovolná osobní přítomnost žáků ze tříd zřízených dle § 16 odst. 9 školského zákona.

 • k nástupu do školy  je nezbytné zákonnými zástupci podepsané Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění a formulář Uvolnění žáka z odpoledních aktivit  upřesňující odchod žáků ze školy,
 • vzdělávací aktivity začínají v 8:00 h
 • žák, který nepředloží podepsané „Čestné prohlášení“, nebude vpuštěn do školy,
 • žák, který nepředloží podepsané „Uvolnění žáka z odpoledních aktivit“, bude předán pouze osobně zákonným zástupcům nebo uvolněn až v 14:00, kdy končí odpolední část aktivit,
 • do školy nesmí vstoupit nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest),
 • každý žák, který se vzdělává podle programu základní školy, musí mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky
 • vstup do budovy školy je podle pokynů MŠMT a MZ ČR umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám!
 • organizace tříd, příchodů žáků do školy, jejich výuky a ukončení vyučování:
  • žáci se budou vzdělávat ve svých třídách jako při běžné výuce
  • v následující tabulce naleznete čas ukončení dopoledního vyučování, dobu výdeje jídla ve školní jídelně, kterým vchodem vstupují děti ráno do školy a příslušné telefonní číslo, na které budete volat v případě osobního vyzvednutí dítěte u vchodu do školy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Přihlášení k dobrovolné docházce: žáci, kteří se chtějí účastnit vzdělávacích aktivit, se 1. 6., resp. 8. 6.  2020 dostaví před budovu školy v ulici Komenského před vchod od ZUŠ, kde si je převezmou určení pedagogičtí pracovníci. Žáky, kteří se nemohou první den aktivit zúčastnit, ale mají o docházku zájem, zákonný zástupce pouze na tento den předem telefonicky omluví na telefonním čísle ekonomického oddělení: 569 726 420 nebo u svého učitele.  Složení skupin od 1. 6. /8. 6. 2020 bude neměnné a skupiny nebude možné doplňovat o další zájemce v průběhu docházky.

 

Mgr. Jaroslav Šťastný, ředitel

 

Přidáno 28. 5. 2020, autor: Josef Pešek

Poslat známému Poslat na e-mail   tisk Tisknout   ↑ Nahoru

Používáním těchto stránek vyjadřujete souhlas s využitím cookies.