Informace pro žáky II. stupně k výuce od 8. 6. 2020

Informace pro žáky II. stupně k výuce od 8. 6. 2020

 

 

 

 

Vážení rodiče a milí žáci 6. až 8. ročníku,

v souladu s usnesením vlády bude od 8. 6. umožněna dobrovolná osobní přítomnost žáků 6. až 8. ročníku, v naší škole za účelem konzultací v předmětech český jazyk, matematika a anglický jazyk. Obsahem konzultací bude učivo výše uvedených předmětů, které je zadávané tzv. dálkovou formou. Žáci jedné třídy budou rozděleni do dvou skupin podle abecedy max. po 15 žácích a konzultace žáků jedné třídy proběhne vždy v jeden den v týdnu a to od 8:00 do 11:15 hod. dle přiloženého rozpisu konzultačních hodin viz tabulka:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Přihlášení ke konzultacím: žáci, kteří se chtějí účastnit konzultací, se v daný den dle přiloženého rozpisu dostaví před budovu školy v Nádražní ulici. Žáky, kteří se nemohou první den konzultací zúčastnit, ale mají o konzultace zájem, zákonný zástupce pouze na tento den předem telefonicky omluví na telefonním čísle: 569 726 420
Z organizačních důvodů nebudeme skupiny doplňovat pozdějšími zájemci.

Při prvním vstupu do školy předloží žáci zákonnými zástupci podepsané čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění, kde jsou vymezeny rizikové skupiny stanovené Ministerstvem zdravotnictví. Čestné prohlášení je přílohou této zprávy nebo je k dispozici v proskleném vestibulu ZŠ v ulici Nádražní. Ten, kdo nepředloží podepsané čestné prohlášení, nebude vpuštěn do budovy školy.

Hygienické požadavky: před školou a ve společných prostorách v budově dodržovat odstupy 2 metry a zakrytí nosu a úst. Pravidelné mytí a dezinfekce rukou dle pokynů pedagogů. Roušky lze sejmout pouze ve třídách při výuce (každý žák sedí samostatně v lavici). Každý žák musí mít s sebou roušku a sáček na uložení roušky.
 

Oběd ve školní jídelně nebude pro žáky 2. stupně z kapacitních důvodů zajištěn.

 

Co dělat v případě, že žák patří do rizikové skupiny:

Do rizikové skupiny patří žák, který osobně naplňuje alespoň jeden bod (2-8) uvedený v čestném prohlášení nebo pokud některý z bodů naplňuje jakákoliv osoba, která s ním žije ve společné domácnosti. MŠMT doporučuje, aby zákonní zástupci zvážili tyto rizikové faktory, pokud žák patří do rizikové skupiny, a rozhodli o účasti žáka na konzultacích s tímto vědomím. Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest), nesmí do školy vstoupit.

Mgr. Jaroslav Šťastný, ředitel

Komens je třeba tuto výše uvedenou zprávu *) potvrdit: „Prohlašuji, že jsem byl s výše uvedenými informacemi seznámen a rozumím jim.“                             *) Zprávu potvrdíte zaškrtnutím „Potvrdit zprávu“ (nahoře v červeném pásu)

Přidáno 1. 6. 2020, autor: Josef Pešek

Poslat známému Poslat na e-mail   tisk Tisknout   ↑ Nahoru

Používáním těchto stránek vyjadřujete souhlas s využitím cookies.