Informace a pokyny k novému školnímu roku

Informace a pokyny k novému školnímu roku

 

 

 

 

 

Milí žáci, vážení zákonní zástupci,

vzhledem k současné situaci s covid-19 přijala škola na základě manuálu MŠMT a MZd některá opatření:

 1. Všichni žáci jsou povinni po vstupu do školy si pečlivě omývat ruce připravenými dezinfekčními prostředky a používat pouze jednorázové ručníky a to jak v učebnách, tak i v tělocvičnách, dílnách, ve školní jídelně a ve školní družině (a samozřejmě po použití toalet).
 2. Ve spolupráci a podle pokynů pedagogů se budou starší žáci podílet i na dezinfekci použitých povrchů a předmětů a maximálním větrání vnitřních prostorů.
 3. Pro všechny žáky dále platí, že se nebudou bez pokynů pedagogů zbytečně shromažďovat ve větším počtu na jednom místě a že nebudou bez dovolení pobývat o přestávkách v  jiných třídách.
 4. Ve školní jídelně se budou důsledně řídit pokyny pedagogického dohledu a zaměstnanců ŠJ, zejména pokud se týká vstupu a pohybu v prostoru šaten, v jídelní části a rozmístění u stolů při stravování.
 5. Všem osobám (žákům, zákonným zástupcům, zaměstnancům a dalším) je zakázán vstup do školních budov s příznaky jakéhokoliv infekčního onemocnění.
 6. Žáci s příznaky infekčního onemocnění budou vráceni přítomným zákonným zástupcům nebo pod dohledem izolováni v samostatné místnosti do příchodu zákonných zástupců (či jimi předem určených osob k vyzvednutí žáka), kteří jsou povinni žáka bez odkladu vyzvednout a telefonicky kontaktovat praktického lékaře dítěte, který rozhodne o dalším postupu.
 7. Zákonným zástupcům a dalším osobám je zakázán vstup do budov školy, školní jídelny, tělocvičny (vyjma individuálních předem domluvených návštěv v doprovodu zaměstnance školy nebo se souhlasem osoby zajišťující dohled).
 8. Zákonní zástupci a jimi pověřené osoby mohou samostatně a jednotlivě vstupovat do prostoru vestibulu, chodeb a šaten školní družiny v budově A Nádražní při vyzvedávání dětí ze školní družiny v době od 14:00 do 16:15 pouze na dobu nezbytně nutnou, v takovém případě však použijí vlastní roušku a před vstupem do budovy použijí dezinfekci na ruce!
 9. Žádné osoby nebudou vstupovat do kanceláří ekonomického oddělení a kanceláří vedení školy, ale ohlásí se prostřednictvím venkovního zvonku a vyčkají pokynů pracovníků školy, při osobním kontaktu s těmito pracovníky musí mít nasazenu roušku a dezinfikované ruce.
 10. Veškeré informace ve vztahu škola – zákonný zástupce, případně distanční výuka, budou probíhat prostřednictvím komunikačního systému Komens (Bakaláři) a telefonicky.
 11. Případná distanční (on-line) výuka - v případě uzavření dané třídy nebo školy z důvodu karantény - je pro všechny žáky povinná!

V Ledči nad Sázavou dne 24. 8. 2020

Mgr. Jaroslav Šťastný, ředitel

Přidáno 24. 8. 2020, autor: Josef Pešek

Poslat známému Poslat na e-mail   tisk Tisknout   ↑ Nahoru

Používáním těchto stránek vyjadřujete souhlas s využitím cookies.