Činnost školního psychologa

Od 4. září 2018 působí na naší škole každé úterý školní psycholog Mgr. Pavel Pinsner, do jehož náplně patří:
Činnost školního psychologa

Diagnostika, předběžné vyšetření

1) Diagnostika při výchovných problémech žáků.

2) Zjišťování sociálního klimatu ve třídě.

3) Spolupráce při vyhledávání sociálně patologických jevů.

Konzultační, poradenské a intervenční práce

1) Individuální případová práce se žáky v osobních problémech (poradenství, vedení).

2) Poskytnutí krizové intervence žákovi, který se ocitne v psychicky mimořádně náročné situaci, zpracování krize pro žáka, pedagogické pracovníky a zákonné zástupce.

3) Skupinová a komunitní práce s žáky.

4) Koordinace preventivní práce ve třídě, programů pro třídy apod.

5) Podpora spolupráce třídy a třídního učitele.

6) Individuální konzultace pro pedagogické pracovníky v oblasti výchovy.

7) Konzultace se zákonnými zástupci při výchovných problémech dětí.

8) Pomoc při řešení multikulturní problematiky ve školním prostředí.

9) Pomoc při řešení sociálně patologických jevů.

Metodická práce a vzdělávací činnost

1) Metodická pomoc třídním učitelům.

2) Konzultace a metodické vedení pedagogických pracovníků.

3) Koordinace poradenských služeb poskytovaných ve škole (výchovný poradce, školní

     metodik prevence, třídní učitelé).

4) Koordinace poradenských služeb mimo školu a spolupráce se školskými poradenskými

     zařízeními, zdravotnickými a dalšími zařízeními.

Kdy není souhlas zákonných zástupců potřeba:

  • krizová intervence (mimořádná a závažná situace ve škole, či v osobním životě žáka), až 5 individuálních návštěv žáka může být bráno jako krizová intervence, každý případ je posuzován individuálně. Krizová intervence - odborná pomoc poskytovaná člověku v nouzi, kterou vnímá jako neodkladnou a naléhavou a kterou není schopen řešit vlastními silami a vlastními možnostmi, která je poskytovaná jako komplexní odborná služba i po dobu několika dní tak, aby se zvýšila schopnost zvládat situaci, vrátily se pocity bezpečí a celkově se tak zlepšila kvalita života. Pokud krizová situace vznikla jinde než v rodině, a dítě není doma v ohrožení života či jinak v ohrožení, jsou zákonní zástupci o krizové intervenci informováni. Proto jsou tyto případy posuzovány individuálně;
  • při podezření, že je žák týrán, zneužíván;
  • v případě ohrožení tělesného či duševního zdraví žáka (osob v jeho okolí).

Dokumentace (údaje o žácích, výstupy z vyšetření, apod.) je archivována u školního psychologa a je současně chráněna v souladu se zákonem 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, a GDPR (kompletní dokumentace je k dispozici pouze školnímu psychologovi). Pedagogičtí pracovníci školy jsou informováni školním psychologem pouze o nezbytných skutečnostech, které ovlivňují proces výchovy a vzdělávání ve škole.

Přidáno 13. 9. 2018, autor: Petra Vágnerová

Poslat známému Poslat na e-mail   tisk Tisknout   ↑ Nahoru

Používáním těchto stránek vyjadřujete souhlas s využitím cookies.