Arboretum – škola v přírodě

Realizátor projektu: Základní škola Ledeč nad Sázavou, okres Havlíčkův Brod
Partner projektu: Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378; Město Ledeč nad Sázavou
Název projektu: Arboretum – škola v přírodě
Doba realizace projektu: 1. 4. 2009 – 1. 4. 2012
Lidé: Do projektu se zapojilo cca 560 žáků obou základních škol.
Do projektu bylo zapojeno 14 pedagogických pracovníků.

Grantový projekt s názvem Arboretum – škola v přírodě si klade za cíl vytvořit pozitivní vztah žáků k životnímu prostředí prostřednictvím vybudování tzv. arboreta, specializovaného na dřeviny kraje.

Vytvoření arboreta předcházela řada dalších aktivit. Žáci nejprve fotografovali a nejrůznějšími výtvarnými technikami (koláže, malba, kresba, modelování atp.) vytvářeli stromy. Z nejlepších výtvarných prací pak byla vytvořena výstava pro širokou veřejnost v místní synagoze. Učitelé následně připravili pro žáky tři projektové dny. 

První projektový den s názvem „Škola v lese“ byl určen pro I. a II. stupeň obou základních škol. Aktivity probíhaly v lesoparku Šeptouchov.

Druhý projektový den – „Les ve škole“ byl zaměřen na žáky I. a II. stupně obou základních škol. Skupinky žáků II. stupně vytvořily „prezentace“ s tématikou konkrétního vybraného stromu. 
Cílem posledního projektového dne bylo procvičení a zopakování znalostí, které žáci získali v předcházejících projektových dnech prostřednictvím plnění úkolů v lesoparku Šeptouchov. 

Po projektových dnech následovaly návštěvy již vytvořených arboret či lesoparků. Naši žáci se seznámili s arboretem v Táboře, Průhonicích a Křtinách u Brna. V průběhu těchto exkurzí žáci získali představu, jak takové arboretum vypadá a zároveň se také inspirovali, neboť je čekal další úkol- navrhnout podobu arboreta.

Žáci všech věkových kategorií se do navrhování arboreta pustili s velkým elánem a výsledkem bylo mnoho plastických návrhů našeho arboreta. Návrhy žáků byly vystaveny na výstavě pro veřejnost v prostorách základní školy. Na základě návrhů žáků byl odborníkem na projektování a zakládání zahrad společně s pedagogy školy vytvořen konečný návrh arboreta. 

Než se začalo s osazováním, bylo nutné připravit pozemek. Vykácet staré a proschlé stromy a keře, pozemek oplotit, navozit ornici a za pomoci těžké techniky pozemek srovnat. Pak už čekala práce na žáky a učitele, kteří dokončili přípravu pozemku. Na jaře 2011 se začalo s osazováním pozemku. Osazování, kromě vzrostlejších stromů, prováděli žáci a učitelé pod dohledem odborníka na projektování a zakládání zahrad, nejen o hodinách pracovních činností, ale i ve svém volném čase. V arboretu bylo vysázeno 121 různých druhů rostlin (vřesy, bylinky, půdopokryvné rostliny, listnaté a jehličnaté stromy a keře apod.). 

Neméně důležitou aktivitou projektu, realizovanou pedagogickými pracovníky školy, bylo vytvoření powerpointových prezentací jednotlivých stromů, interaktivních programů pro výuku o dřevinách, pracovních listů pro procvičení získaných znalostí, vytvoření pexesa, skládačky a encyklopedie vysazených rostlin, která bude žákům pomáhat při práci s pracovními listy. Učitelé výtvarné výchovy vytvořili keramické destičky s popisem stromů, keřů a bylin.

Na jaře 2012 bylo arboretum dokončeno. Výuka v arboretu bude začleněna do školního vzdělávacího programu školy. Arboretum a vytvořené vzdělávací materiály budou využívány k výuce žáků o hodinách přírodovědy a přírodopisu. O arboretum budou žáci pečovat v hodinách pěstitelských prací.

Díky podpoře projektu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost se podařilo ZŠ Ledeč nad Sázavou zvelebit dříve nevzhlednou část školního dvora. Žáci na vlastní kůži poznali, co to dá úsilí připravit celou plochu k osázení, vysázet rostliny, zalévat a odplevelovat je. Každý žák, ale i pedagog, který se podílel na přípravě a osazování arboreta, v něm zanechal svoji stopu a bude se rád do arboreta vracet.

Fotografie zde.

 

Přidáno 17. 9. 2014, autor: Josef Pešek

Poslat známému Poslat na e-mail   tisk Tisknout   ↑ Nahoru

Používáním těchto stránek vyjadřujete souhlas s využitím cookies.