Moderní vyučování

Ke dni 20.8.2012 začala naše škola realizovat projekt „Moderní vyučování“, na který získala dotaci ve výši 2 627 754 Kč z „Operačního programu Vzdělání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách“. Cílem je podpora sedmi vytipovaných vzdělávacích oblastí. Zlepšení výuky v těchto oblastech bude dosaženo metodickým vzděláváním pedagogických pracovníků, tvorbou a následným používáním nových metodických pomůcek a učebních materiálů. Zvýšení účinnosti práce se žáky v prioritních tématech bude probíhat individualizací výuky prostřednictvím dělení hodin. Naše škola si zvolila tato prioritní témata: čtenářská a informační gramotnost, cizí jazyky, využívání informační a komunikační technologie, matematika a přírodní vědy. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Část finančních prostředků bude použita na mzdy pedagogů a část finančních prostředků využije škola na nákup učebních pomůcek, učebnic a vybavení asi 10 tříd novými tabulemi, počítači a dataprojektory.


Přidáno 16. 9. 2014, autor: Josef Pešek

Poslat známému Poslat na e-mail   tisk Tisknout   ↑ Nahoru

Základní škola Ledeč nad Sázavou
Nádražní 780
584 01 Ledeč nad Sázavou

tel.: +420 569 726 420
web: www.zslns.cz

Školní jídelna

Vedoucí: Jana Kosíková
Vedoucí kuchařka: Jana Kubištová
Telefon: +420 569 726 533
E-mail: jidelna@zslns.cz

Školní družina

6:15 – 8:00:
+420 569 726 313

14:30 – 16:30:
+420 731 711 105

Počasí