Učitelé

Třídní učitelé ve školním roce 2018/2019

Třída Učitel Email Stupeň
1.A Barešová Marie baresovam@zslns.cz I. stupeň
1.B Nulíčková Soňa nulickovas@zslns.cz I. stupeň
1.C Prchalová Jaroslava prchalovaj@zslns.cz I. stupeň
2.A Důbravná Dagmara dubravnad@zslns.cz I. stupeň
2.B Veselá Monika veselam@zslns.cz I. stupeň
2.C Pecho Soňa pechos@zslns.cz I. stupeň
3.A Bernáthová Jaroslava bernathovaj@zslns.cz I. stupeň
3.B Hrochová Jana hrochovaj@zslns.cz I. stupeň
3.C Tůmová Dana tumovad@zslns.cz I. stupeň
4.A Bělohradská Vladimíra belohradskav@zslns.cz I. stupeň
4.B Chadimová Eva chadimovae@zslns.cz I. stupeň
4.C Melicharova Radka melicharovar@zslns.cz     I. stupeň
5.A Čuchalová Marie cuchalovam@zslns.cz​ I. stupeň
5.B Čuchalová Jana cuchalovaj@zslns.cz I. stupeň
5.C Chaloupková Andrea chaloupkovaa@zslns.cz I. stupeň
6.A Krupičková Alena krupickovaa@zslns.cz II. stupeň
6.B Urbanová Zdenka urbanovaz@zslns.cz II. stupeň
6.C Pešek Josef pesekj@zslns.cz II. stupeň
7.A Holatová Petra holatovapzslns.cz II. stupeň
7.B Bejčková Lenka bejckoval@zslns.cz II. stupeň
8.A Čáp Jan capj@zslns.cz II. stupeň
8.B Kořínková Pavla korinkovap@zslns.cz II. stupeň
8.C Olišarová Ludmila olisaroval@zslns.cz II. stupeň
9.A Simandl Michal simandlm@zslns.cz II. stupeň
9.B Dvořáková Lucie dvorakoval@zslns.cz II. stupeň

Konzultační hodiny 1. st a spec. oboru

Konzultační hodiny 2. st.


Ostatní učitelé

Jméno Funkce Email
Šťastný Jaroslav ředitel stastnyj@zslns.cz
Vágnerová Petra zástupkyně ředitele vagnerovap@zslns.cz
Štěpánek Milan zástupce ředitele stepanekm@zslns.cz
Bay Petra učitelka na II. stupni bayp@zslns.cz
Černá Jitka učitelka na II. stupni cernaj@zslns.cz
Doležalová Irena učitelka na II. stupni dolezalovai@zslns.cz
Kosprd Jaroslav učitel na II. stupni kosprdj@zslns.cz
Pešková Naděžda učitelka na II. stupni peskovan@zslns.cz
Šovanová Kateřina učitelka na II. stupni sovanovak@zslns.cz
Špačková Petra učitelka na II. stupni spackovap@zslns.cz
Štěpánková Petra učitelka na II. stupni stepankovap@zslns.cz
Vorlíčková Stanislava učitelka na II. stupni vorlickovas@zslns.cz
Vrbková Jaroslava učitelka na II. stupni vrbkovaj@zslns.cz

 


Asistenti pedagoga

Jméno Funkce Email
Aronová Petra asistentka  aronovap@zslns.cz
Císařová Monika asistentka  cisarovam@zslns.cz
Cihlářová Klára asistentka  cihlarovak@zslns.cz
Hessová Věra asistentka  hessovav@zslns.cz
Holoubková Helena asistentka  holoubkovah@zslns.cz
Kalhotková Jana asistentka  kalhotkovaj@zslns.cz
Kalinová Eva asistentka  kalinovae@zslns.cz
Komžáková Olga asistentka  komzakovao@zslns.cz
Pekárková Ilona asistentka  pekarkovai@zslns.cz
Tesárková Petra asistentka  tesarkovap@zslns.cz
Zelená Gabriela asistentka  zelenagzslns.cz
Zlatová Zdena asistentka  zlatovaz@zslns.cz

Přidáno 17. 9. 2014, autor: Josef Pešek

Poslat známému Poslat na e-mail   tisk Tisknout   ↑ Nahoru

Základní škola Ledeč nad Sázavou
Nádražní 780
584 01 Ledeč nad Sázavou

tel.: +420 569 726 420
web: www.zslns.cz

Školní jídelna

Vedoucí: Jana Kosíková
Vedoucí kuchařka: Jana Kubištová
Telefon: +420 569 726 533
E-mail: jidelna@zslns.cz

Školní družina

6:15 – 8:00:
+420 569 726 313

14:30 – 16:30:
+420 731 711 105

Počasí