Speciální obor

Obor speciálního vzdělávání, který má v Ledči nad Sázavou dlouholetou tradici, pokračuje ve své práci začleněním Základní školy Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 (ZŠ praktická a speciální) do Základní školy Ledeč nad Sázavou

K tomuto spojení došlo 1. 1. 2014.

Obor speciálního vzdělávání má v současné době 4 třídy s upravenými  vzdělávacími programy.

 

Vzdělávací programy:

Školní vzdělávací program 2 – základní škola praktická (RVP ZV – LMP)                          

Školní vzdělávací program   - základní škola speciální část A a část B (RVP ZŠS – díl I a díl II)

Školní vzdělávací program 2 – základní škola (RVP ZV)

 

Našimi žáky jsou:     

 • děti s vývojovými poruchami učení těžšího stupně  (dyslexie, dysgrafie, dysortografie, dyskalkulie apod)
 • děti s mentálním postižením všech stupňů
 • děti autistické a s autistickými rysy
 • děti se zvýšenou impulsivitou a sníženou schopností soustředěnosti
 • děti s kombinovanými vadami

 

Naše silné stránky :

 • učitelé se vzděláním v oblasti speciální pedagogiky
 • menší počet žáků ve třídách a z toho vyplývající možnost individuální péče o děti, které to potřebují
 • individuální vzdělávací a speciálně pedagogické plány sestavené dle potřeb jednotlivých žáků
 • možnost asistentů a speciálních pomůcek
 • klidné, nestresující prostředí a pochopení pro problémy dětí i rodičů

 

Nabízíme :

 • Logopedickou péči
 • Rehabilitační cvičení
 • Bazální stimulaci
 • Terapii v solné jeskyni
 • Školní družinu
 • Výlety a exkurze s různým programem

 

TŘÍDY ZÁKLADNÍ ŠKOLY PRAKTICKÉ

TŘÍDY ZÁKLADNÍ ŠKOLY SPECIÁLNÍ

REHABILITAČNÍ TŘÍDA ZŠ LEDEČ NAD SÁZAVOU

 

Učitelé speciálního oboru vzdělávání:

Jméno Třída Funkce Email
Mgr. Petr Hořejš 1.R (3.S, 6.T)

třídní učitel, vedoucí

speciálního oboru

horejsp@zslns.cz
Mgr. Jana Krajíčková 3.Z třídní učitelka krajickovaj@zslns.cz
Mgr. Zdena Culková 3.S (1.R) třídní učitelka culkovaz@zslns.cz
Mgr. Jitka Pašková 6.T třídní učitelka paskovaj@zslns.cz
Mgr. Lenka Zajícová (1.R, 3.Z, 6.T) učitelka zajicoval@zslns.cz
Gabriela Zelená     1.R asistentka, vychovatelka zelenag@zslns.cz
Ilona Pekárková  1.R asistentka pekarkovai@zslns.cz
Eva Kalinová 6.T asistentka, vychovatelka kalinovae@zslns.cz
Zdena Zlatová   3.S asistentka zlatovaz@zslns.cz
Věra Novotná 3.Z asistentka novotnav@zslns.cz
Linda Bilalli  3.Z asistentka bilallil@zslns.cz
Monika Nekolová 3.S asistentka, vychovatelka nekolovam@zslns.cz

 

 


Přidáno 9. 9. 2014, autor: Josef Pešek

Poslat známému Poslat na e-mail   tisk Tisknout   ↑ Nahoru

Základní škola Ledeč nad Sázavou
Nádražní 780
584 01 Ledeč nad Sázavou

tel.: +420 569 726 420
web: www.zslns.cz

Školní jídelna

Vedoucí: Jana Kosíková
Vedoucí kuchařka: Jana Kubištová
Telefon: +420 569 726 533
E-mail: jidelna@zslns.cz

Školní družina

6:15 – 8:00:
+420 569 726 313

14:30 – 16:30:
+420 731 711 105

Počasí