Školní jídelna

Vedoucí: Jana Kosíková
Vedoucí kuchařka: Jana Kubištová
Telefon: 569 726 533
E-mail: jidelna@zslns.cz

Aktuální jídelní lístek

Aktuální jídelní lístek naleznete ZDE.

CENY OBĚDŮ OD 1.9.2018

V důsledku předpokládaného zvýšení cen potravin u našich dodavatelů, jsme nuceni navýšit cenu jednoho obědu o 2 Kč. U cizích strávníků bude cena jednoho obědu navýšena ještě o 2 Kč /věcná režie/.

Kategorie Poznámka Cena
I. kategorie 7–10 let 21 Kč
II. kategorie 11–14 let 23 Kč
III. kategorie 15 let a více 25 Kč
Zaměstnanci   25 Kč
Důchodci školství 70 Kč
Cizí strávníci   80 Kč

Ceny obědů a svačin se mohou měnit podle cen potravin a výši příspěvků FKSP (kolektivní smlouva). Finanční norma za potraviny – vyhláška MŠMT č. 107/2005 sb.

Od 1. 4. 2008 novela vyhlášky - zvýšený limit. Žák se přihlašuje ke stravování vyplněnou přihláškou podepsanou rodiči.


Upozornění ze ŠJ

V případě, že se Vám zdají porce pro vaše dítě malé, je možno je přeřadit do vyšší kategorie, kde dostane porce větší /v rámci normy/ . Přílohu si mohou strávníci přidat tolik, kolik snědí.

S jakoukoliv stížností /týkající se stravování/ se obracejte na vedoucí jídelny p. Kosíkovou, ať vše může být ihned řešeno.

Současně prosíme, aby 1.-5. den v měsíci byl dostatek finančních prostředků na vašich účtech, aby inkaso za obědy proběhlo bez problémů.


Objednávání a odhlašování stravného

Pomocí čipu u terminálu, nebo pomocí hesla přes internet, nejpozději do 14.00 předcházejícího dne.

Internetová objednávka stravy
Návod - internetová objednávka stravy


Výdej obědů

Pondělí–pátek: 11:30–14:15
Do jídlonosičů: 11:00–11:30


Stravování v době nemoci

Žák může odebrat stravu pouze první den nemoci. Další dny musí odhlásit, nebo doplatit plnou hodnotu jídla (mzdové a věcné náklady).

Při sestavování jídelního lístku je dodržován spotřební koš na potraviny.

Veškeré předpisy o školním stravování jsou k dispozici u vedoucí ŠJ.


Zapomenutí či ztráta čipu

Neprodleně nahlásit vedoucí školní jídelny!

 

Vnitřní řád - účinnost od 1. 9. 2019


Přihláška
 

 

Poslat známému Poslat na e-mail   tisk Tisknout   ↑ Nahoru

Používáním těchto stránek vyjadřujete souhlas s využitím cookies.