Stránka není přístupná

Tato stránka není přístupná nebo je pro návštěvníky skrytá. Pokračovat můžete na mapu webu.

Příprava na přijímací zkoušky žáků 9. ročníku od 11. 5.

Příprava na přijímací zkoušky žáků 9. ročníku od 11. 5.

 

 

 

 

Vážení rodiče a milí žáci 9. ročníku,

v souladu s usnesením vlády č. 491 ze dne 30. dubna 2020 je od 11. 5. umožněna osobní přítomnost žáků 9. ročníků ve škole pro účely přípravy na přijímací zkoušky.

Žáci se budou vzdělávat ve skupinách maximálně po 15. O zařazení žáků do skupin rozhoduje ředitel školy.

Zákonný zástupce je povinen vyjádřit zájem o docházku do školy do 7. 5. 2020 do 12:00 hod.

Přihlásit žáka k docházce do školy je možno těmito způsoby:

1) Vyplněním ankety v Bakalářích – viz cesta:

www.zslns.cz/Klasifikace/Ankety(nad Komens)/Vyplňování anket/Příprava na přijímací zkoušky žáků 9. ročníku/ikonka „tužka“ vpravo/Strana 1(nahoře na šedé liště)/zaškrtnout čtvereček „Přihlašuji se“

2) Pro ty z Vás, kteří se k anketě nemůžete dostat, bude připravena v proskleném vestibulu ZŠ v ulici Nádražní krabice s nápisem „Příprava na přijímací zkoušky žáků 9. roč. od 11. 5. 2020“, do které vhodíte v případě Vašeho zájmu formulář se jménem, třídou Vašeho dítěte a podpisem.


Při prvním vstupu do školy předloží žáci zákonnými zástupci podepsané čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění, kde jsou vymezeny rizikové skupiny stanovené Ministerstvem zdravotnictví. Čestné prohlášení je přílohou této zprávy nebo je k dispozici v proskleném vestibulu ZŠ v ulici Nádražní. Ten, kdo nepředloží podepsané čestné prohlášení, nebude vpuštěn do budovy školy.

Obsahem vzdělávání je učivo z předmětů přijímací zkoušky: český jazyk a matematika.

Časový rozsah - pondělí až čtvrtek od 8,00 do 11,15 hod. 

Hygienické požadavky: před školou a ve společných prostorách v budově dodržovat odstupy 2 metry a zakrytí nosu a úst. Pravidelné mytí rukou dle pokynů pedagogů. Roušky lze sejmout pouze ve třídách při výuce (každý žák sedí samostatně v lavici). Každý žák musí mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky.

Oběd ve školní jídelně bude pro žáky 9. roč. vydáván od 11,15 hod. Obědy je nutno přihlásit ve školní jídelně obvyklým způsobem do 7. 5. 2020 do 12,00 hod.

Co dělat v případě, že žák patří do rizikové skupiny:

Do rizikové skupiny patří žák, který osobně naplňuje alespoň jeden bod (2-8) uvedený v čestném prohlášení nebo pokud některý z bodů naplňuje jakákoliv osoba, která s ním žije ve společné domácnosti. MŠMT doporučuje, aby zákonní zástupci zvážili tyto rizikové faktory, pokud žák patří do rizikové skupiny, a rozhodli o účasti žáka na vzdělávacích aktivitách s tímto vědomím.

Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest), nesmí do školy vstoupit.

 

Čestné prohlášení (PDF, 269 kB).

 

Mgr. Jaroslav Šťastný

ředitel školy

Přidáno 4. 5. 2020, autor: Josef Pešek

Poslat známému Poslat na e-mail   tisk Tisknout   ↑ Nahoru

Používáním těchto stránek vyjadřujete souhlas s využitím cookies.